Uggen gjeninnstilt som styreleder - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Uggen gjeninnstilt som styreleder

Valgkomiteen i Mjøsen Skog har gjeninnstilt Terje Uggen som styreleder til et fusjonert Glommen-Mjøsen.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Terje Uggen informerte 31.5 styret og valgkomiteen om at han stiller sin plass til disposisjon.

– Det har blitt stilt spørsmålstegn ved mitt styrelederverv både i mediene og fra andelseiere, forklarte Uggen, som bakgrunn for beslutningen.

Gjeninnstilt av valgkomiteen

Nå har likevel valgkomiteen i Mjøsen Skog innstilt Uggen som styreleder. Valget blir foretatt på det ekstrordinære årsmøtet i Mjøsen Skog tirsdag 18. juni.

Valgkomiteens begrunnelsen for å ha gjeninnstille Uggen, lyder slik:

«Valgkomiteen har gjennomført en gjennomgang av presseomtale, gjennomført en undersøkelse i skogeierlagene og allmenningene. Det er videre gjennomført intervjuer med styrets medlemmer inkludert ansattrepresentanter, samt konstituert adm. dir. i Mjøsen Skog og adm. dir. i Glommen Skog. Valgkomiteen konkluderer denne gjennomgangen med å innstille Terje Uggen til å fortsette som styreleder i Mjøsen Skog og ved en fusjon ta rollen som styreleder i det sammenslåtte selskapet».

Både Mjøsen Skog og Glommen Skog skal avholde ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. juni, for å vedta en eventuell fusjon. De har nå begge gjennomført en omfattende høringsrunde i organisasjonen, og i begge andelslagene er det overveldende flertall for fusjon. Dermed ligger det trolig an til at det blir positive fusjonsvedtak i begge lagene på tirsdag.

Konkurransetilsynet vil avgjøre

Blir det to fusjonsvedtak tirsdag, vil den siste mulige hindringen av en fusjon være Konkurransetilsynet.

Frist for Konkurransetilsynet er nå satt til 25. juli.