Ulvesaken går til Høyesterett  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ulvesaken går til Høyesterett 

Høyesterett har i dag bestemt at de skal behandle Letjenna-saken som handler om uttak av ulv i ulvesonen. 

– Det er viktig at dommen fra lagmannsretten, som i praksis ville gjort ulvesonen til et ulvereservat, blir prøvd i Høyesterett, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge. 

Klima- og miljødepartementet vedtok i 31. desember 2019 felling av ulvene i Letjenna-flokken i Elverum. Reviret lå innenfor ulvesonen. Dyrevernorganisasjonen Noah gikk til sak mot staten og fikk først medhold i Oslo tingrett og deretter i Borgarting lagmannsrett i juli.  

– Borgarting lagmannsretts avgjørelse ville være svært urovekkende for alle som er bosatt og har eiendom og utmarksbasert næringsvirksomhet innenfor ulvesonen, sier Skorge. 

Dommen kom fram til at befolkningen og næringslivet må finne seg i de ulemper som følger av ulven, og at det kun er ekstraordinære belastninger som gir grunnlag for lisensjakt. Bestandsmålet, som skal balansere hensynet til ulven mot andre interesser, er i dommen redusert til et tolkningsmoment for lisensjakt. Staten har i anken vært tydelige på at lagmannsretten tar feil når den kom til at vedtaket om felling av Letjenna-reviret legger til grunn en for lav terskel for felling og dermed er ugyldig. 

– Dersom dommen fra lagmannsretten hadde blitt stående, ville det ikke kunne felles en eneste ulv uten nye rettslige prøvinger, sier han.

– For å unngå at ulvesonen de facto blir et ulvereservat er det helt nødvendig at dommen blir prøvet i Høyesterett. Det er en styrke for saken at Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), Norges Bondelag, Norskog og Norges skogeierforbund har fått grønt lys for å være partshjelpere når saken nå skal behandles av Høyesterett, avslutter Skorge.