Utbytte til andelseiere for fjerde år på rad - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Utbytte til andelseiere for fjerde år på rad

Eilif Due ble gjenvalgt som styreleder i ALLSKOG for ett år.

Den 28. og 29. april var 62 utsendinger, styre, valgkomite, ordfører, ledergruppe, gjester og media – til sammen 90 personer – samlet på Scandic Hell Hotell til fysisk årsmøte i ALLSKOG SA. For fjerde år på rad blir det utbetalt utbytte til de 7600 andelseierne i samvirket.

Etter et år med stor aktivitet og gode tømmerpriser, endte årsmøtet opp med å vedta å betale ut 1,8 millioner kr i utbytte til andelseiere.

Industriambisjoner

Bærekraftig skogbruk og markedsutvikling var to av de store temaene på årsmøtet, og styreleder Eilif Due pekte i sin tale på at de andre skogeiersamvirkene har som ambisjon å vokse som industrieiere.

  • Her bør ALLSKOG også vurdere sin posisjon, men vi må ikke glemme de erfaringene vi har gjort oss tidligere, sa Due.

Flere av årsmøtedelegatene har merket seg at de andre skogeiersamvirkene i Norge har fått betydelige større overskudd som følge av eierandeler i industrien. Leder i Salten skogeierlag, Ole Andre Lilleløkken, åpnet opp for å avstå fra utbytte.

  • På 90-tallet snakket bønder om at samvirkene burde kjøpe seg inn i matvarekjedene. Det ble det aldri noe av. Er det bøndene eller matvarekjedene som bestemmer prisene i dag? En tier for kubikken betyr ikke mye for hver enkelt. Jeg tror det er bedre avkastning å investere enn å ta det i utbytte, uttalte Lilleløkken fra talerstolen under årsmøtedebatten.

Dette er et av innspillene som det nye styret tar med seg i sitt arbeid fram mot neste årsmøte.

Nytt styre

Valgkomiteen la frem en enstemmig innstilling for styret, og Eilif Due ble gjenvalgt for ett år.

Det nye styret i ALLSKOG SA består av:

Styreleder Eilif Due

Nestleder Frode Vik

Styremedlem Vibeke Unosen

Styremedlem Thomas Engan (ny)

Styremedlem Anja Gotvasli

Styremedlem Siw Rotevatn Vikene

Styremedlem Hjørdis Asphol (ansattrepresentant)

Styremedlem Stig Magne Fiskum (ansattrepresentant)

1.vara (fast møtende) Nils Asle Dolmseth (ny)