Utfordrende for Norske Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Utfordrende for Norske Skog

Norske Skog har levert sine første kvartalstall siden comebacket på børs. Papirmarkedet faller, og det påvirker resultatet.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Ifølge selskapet var driftsresultatet i fjerde kvartal på – 117 millioner kroner, sammenlignet med et driftsresultat på 1.113 millioner i tredje kvartal 2019.

Papirprodusenten har lenge operert i et tøft marked der etterspørselen stadig faller. Det er litt variasjon i etterspørselen av papir i Europa, men i Australasia faller etterspørselen etter avis- og magasinpapir kraftig.

– De utfordrende markedsforholdene vil bli håndtert med en aktiv porteføljeforvaltning og unødvendige kostnadsreduserende initiativer, skriver Ombudstvedt i kvartalsrapporten som likevel peker på god drift av selskapet.

Nye produkter

Bioenergi, nye trebaserte produkter og biokjemikalier er noen av områdene som skal gi et løft, håper selskapet.

– Den sterke driften og finansielle utviklingen fortsatte gjennom hele 2019. Konsernet har en solid balanse og en sterk plattform til å kunne transformere den tradisjonelle publikasjonsvirksomheten til nye, grønne vekstsatsinger, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger i fjerde kvartal var 560 millioner kroner, en økning fra 505 millioner kroner i tredje kvartal. Tallene ble påvirket av gevinst ved salg av vannrettigheter og terminering av en energikontrakt i forbindelse med salget av fabrikken i Albury.