Velg Skog inviterte næringen til workshop om masteroppgaver - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Velg Skog inviterte næringen til workshop om masteroppgaver

Norges Skogeierforbund deltok på workshop med masterstudenter, representanter fra forskning, næring og forvaltning innen skogbruket. Målet var flere relevante masteroppgaver og mer samarbeid.

For å styrke koblingen mellom masterstudentene og næringslivet i skogbruket, inviterte Velg Skog til workshop. Der fikk både studenter, forskning- og utdanningsmiljøet, forvaltning og næringslivet mulighet til å løfte fram sine behov og ønsker fra de andre partene. Til tross for at utvikling i antall utdannede masterstudenter er positiv, var det tydelige signaler fra både næring og forskningsmiljø at vi trenger flere kloke hoder for å sikre skogens framtid. Manglende PhD-studenter med kjennskap til norsk skogbruk er en spesiell utfordring som skogbruket må jobbe sammen om å løse.

Gode råd fra tidligere masterstudenter og framtidige arbeidsgivere

For mastergradsstudentene som satt i det virtuelle publikummet, fikk de konkrete råd fra tidligere studenter, forskning og næringslivet. De rådet studentene til å blant annet:

  • Vær tidlig ute med å velge masteroppgave
  • Velg et tema du er interessert i!
  • Ta kontakt med næringen for å høre hva de ønsker å vite mer om
  • Ta kontakt med veiledere, så kan de hjelpe deg i gang
  • Har du fått et tips til oppgave, sørg for at du samråd med veilederen tilpasser oppgaven til riktig nivå og omfang for mastergraden din

Forslagene fra de framtidige arbeidsgiverne, for å både få bedre kontakt med studentene og spille inn oppgaver selv, var blant annet:

  • Ikke vær redd for å ta kontakt!
  • Hva med en årlig påminnelse fra skolene, om at nå trenger studentene oppgaver?
  • Det er behov for flere plattformer for å møtes
  • Det er mange spennende jobber innen skogbruket, både i privat og offentlig sektor
  • Det er bedre å søke på en jobb for mye, enn en jobb for lite

Workshopen hadde deltakere fra mange nivåer i skogbruket, og det var stor enighet om å samarbeide videre for å få fram relevante og interessante oppgaver, og samtidig få en bedre kobling mellom studentene og arbeidsmarkedet.

Har du som bedrift en aktuell masteroppgave? Meld det inn til forslagsbasen for master i skogfag her.