Venstres alternative budsjett - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Venstres alternative budsjett

Omsetningskravet for biodrivstoff vil Venstre utvide til å gjelde all omsetning av drivstoff i Norge, ikke kun til veitrafikk, skriver Teknisk Ukeblad.

Opptrappingen skal skje gradvis fram mot 2020 for sektorer som ikke er omfattet av krav i dag.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund er svært fornøyd med Venstres forslag.

-Dette er en veldig offensiv pakke som antakeligvis vil kunne utløse milliardinvesteringer i ny industri i Norge, sier Lahnstein. Han har også tro på at forslaget kan bli realitet.

-Dette bidrar til veldig store utslippskutt uten at man gjør noe med avgiftene. Det forsterker isteden opplegget regjeringen har lagt fram selv, sier Lahnstein.

I tillegg til satsinge på biodrivstoff, foreslår Venstre blant annet at det skal settes av 50 millioner kroner til en bioøkonomistrategi i Innovasjon Norge.

Treprogrammet og Utviklingsfondet for skogbruket foreslås videreført med henholdsvis 25 og 3,6 millioner kroner.

Det skal opprettes to nye såkornfond à 200 millioner kroner for henholdsvis miljøteknologi og bioøkonomi/fornybar energi.

Venstre viser i sitt budsjettforslag til ekspertutvalget om «Grønn konkurransekraft», som avga sin rapport til regjeringen fredag 28. oktober 2016. De legger ekspertutvalgets ti anbefalinger til grunn for sitt budsjettforslag. De ti anbefalingene er:

1. Forurenser skal betale

2. Utslipp og andre eksternaliteter skal prises

3. Det vi vil ha mindre av, skal skattes mer. Det vi vil ha mer av, skal skattes mindre

4. Det skal legges til rette for at forbrukere kan foreta informerte beslutninger

5. Offentlige anskaffelser skal være grønne

6. Planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050

7. Livssyklusperspektivet skal legges til grunn for offentlige investeringer og anskaffelser

8. Nye lovforslag skal inkludere en vurdering av CO2-effekter der det er relevant

9. Grønn konkurransekraft skal bygges på velfungerende markeder

10. Det skal rapporteres på det vi vil oppnå og det vi vil unngå