Verdien i Norske Skog er avhengig av fortsatt drift - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Verdien i Norske Skog er avhengig av fortsatt drift

De fem store obligasjonsfondene har fått nok av usikkerhet og mislighold av de 4,2 milliarder kronene de har utestående og tatt over driften av fabrikkene i konsernet. Vi får betalt for tømmeret, sier styremedlem Eilif […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert
Frem til mai i år var Sven Ombudstvedt konsernsjef i Norske Skog. Nå er han tilbake som styreleder i datterselskapet Norske Skog AS. Selskapet eier fabrikkene i Norge.
Nationen skriver at kreditorene vil stille opp for å sikre fortsatt drift, og skal ha 70 millioner euro (omtrent 500 millioner kroner) til nye investeringer. Men for dagens eiere er det trolig slutt.
Tømmeret vil fortsatt bli betalt fortløpende, sier en travel Eilif Due til Skog.no på vei fra et styremøte.
Han er skogeiernes representant i styret og den eneste som ble aksjonær-gjenvalgt på siste generalforsamling. Due er også styreleder i Allskog.
– Verdien av Norske Skog er avhengig av fortsatt drift. Derfor betales alle innsatsfaktorene etter avtale.
Ifølge Adresseavisen er skogeierne i Midt- og Nord-Norge forberedt på å tape siste rest av investeringen i Norske Skog.
Det ville gitt et feil signal å selge aksjene, sier Eilif Due som også er styreleder i Allskog.
Skogeierforeningen Allskog har allerede bokført et tap på 293 millioner kroner på sine Norske Skog-aksjer.
Aksjene hadde en kostpris på 307 millioner kroner, men da aksjekursen til Norske Skog var på sitt høyeste i mars 2002, var Allskogs post verd rundt 600 millioner kroner.
Tre år etterpå lånte de 120 millioner kroner for å kjøpe enda flere aksjer. Dette gjorde, ifølge Adresseavisen, at de i 2008 ble truet med tvangssalg da børskursen falt kraftig.
På tross av vedvarende fall kombinert med at gjeldskrisen i Norske Skog vokste seg større og større, valgte Allskog likevel å beholde eierposten.
Til Adresseavisen forklarer Due denne beslutningen slik: Det viktigste for skogeierne har vært å opprettholde driften ved Norske Skogs papirfabrikk på Skogn og dermed en intakt verdikjede for skognæringen i Midt-Norge.
– Om vi som var med på å etablere selskapet i 1962 hadde hoppet av, så ville det gitt helt feil signal. Det står jeg på.
Dette slår ikke beina under Allskog, men hadde Skogn gått over ende, så ville det vært et kjempeslag.
Allskogs administrerende direktør Snorre Fridén Furberg sier til Adresseavisen at et nytt tap på Norske Skogaksjene må dekkes opp gjennom selskapets egenkapital.
– Vi har allerede en anstrengt egenkapitalsituasjon.
Det har flere ganger vært diskusjoner i Allskogs styre om de skulle selge aksjer for å begrense tapet, men dette hadde gitt et signal om at de ikke lenger hadde troen på selskapet.
– Dagens eiere kan tape alt. Jeg vil bli overrasket dersom alt ikke er tapt, sier Eilif Due til Nationen på direkte spørsmål om tidligere eiere.
Due er skogeiernes gjenværende representant i styret i Norske Skog ASA og han var den eneste som ble gjenvalgt på generalforsamlingen.
Allskog, har 5,3 millioner aksjer i Norske Skog.
Det tilsvarer 1,9 prosent eierandel. AT Skog har 0,67 prosent i Norske Skog.
– På 2000-tallet har det bare gått nedover. Våre konkurrenter blomstrer jo.
Hadde også vi valgt annerledes mot slutten av 90- og starten av 2000-tallet, så .., sier Due til Nationen.
Børshistorikken viser hva Due mener: 3. januar 2000 ble Norske Skog-aksjen handlet for 175 kroner.
Det ga en børsverdi nær 50 milliarder kroner. I går ble aksjen handlet ned i 23 øre …
Til Skog.no sier Due at han tror at flere norske industrimiljøer tenker tanken om at de kan gå inn i en eller annen form, men akkurat nå er det for uavklart. Han regner med at innen jul burde situasjonen være en annen.
– Norske interesser bør melde seg, sier han.
Driftsmessig går fabrikkene bra. Fremover gjelder det å ha både finansiell og industriell kraft til å fornye seg i forhold til nye markedsmuligheter.