Verdikjeden med innspill til regjeringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Verdikjeden med innspill til regjeringen

En ny klimaavtale må stimulere til økt bruk av trevirke fra norske skoger, skriver Verdikjeden Skog og Tre i et brev til regjeringen.

Skogens betydning og muligheter er tydeliggjort både i FNs klimapanels 5. hovedrapport og Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling».

Hovedpunktene i disse rapportene er at:

  • Avskogingen må reduseres
  • Det er viktig å opprettholde eller øke karbonlagrene i skog
  • Økt bruk av biomasse fra skog er viktig for å oppnå de nødvendige utslippsreduksjonene
  • Skogplanting og BECCS (fangst og lagring av CO2 fra bioenergi) er de mest aktuelle klimanegative løsningene som må kunne tas i bruk for å oppnå 2-gradersmålet.

Det må være en forutsetning at skog innarbeides i den norske forpliktelsen på en måte som stimulerer til disse punktene i størst mulig grad, skriver Verdikjeden Skog og Tre.