Vestskog inngår samarbeid med Viken AT Market - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vestskog inngår samarbeid med Viken AT Market

Vestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer, der Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med denne bakgrunnen skal Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeiere på Vestlandet.

‐ Dette er spennende og utviklende for oss, sier en fornøyd daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland.

Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket. Viken AT Market er en sterk og pålitelig handelspartner, som tilbyr kvalitetstjenester direkte med industri og sluttbrukere i Skandinavia og Nord-Europa.

‐ Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit. Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken AT Market, Anders R. Øynes.

‐ Viken AT Market er et selskap der det er lagt ned mye solid arbeid de siste årene, fremhever daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.

Kristiansen har vært sentral i arbeidet med å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

‐ Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode kontaktpunkter og rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Rødland.