Vi må ha strengere bålregler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vi må ha strengere bålregler

-Nå som forskriften er myknet opp vil det nok bli flere bål i utmarka i perioder med fare for skogbrann, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Hans Asbjørn Sørlie til NRK.

Det er stor fare for skogbrann om dagen. Til NRK sier Hans Asbjørn Sørlie, rådgiver for skog og miljø i Norges Skogeierforbund, at dagens forskrift gir den enkelte for stort rom for skjønn.

‐ Vår vurdering er at en oppmykning av det generelle bålforbudet i forskrift om brannforebygging § 3, vil gi flere bål i skogbrannperioder med tilhørende økt risiko for branner. Risikoen for skogbranner vil være økende både som følge av at klimaendringene og som følge av oppmykningen av det generelle bålforbudet, sier Sørlie.

Du finner lenke til NRKs oppslag oppe til høyre.

Norges Skogeierforbund har også gitt innspill til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) om dette. Skogeierforbundet foreslår også at det settes i verk flere tiltak for å forebygge skogbranner.

  • Først og fremst bør forskriften strammes inn.
  • Hvis oppmykningen av forskriften opprettholdes, mener Skogeierforbundet det er viktig å styrke informasjonsarbeidet mot allmennheten. Det er viktig at allmennheten får bedre kunnskap om brannrisikoen og gjøre gode vurderinger på egen hånd.
  • Skogbrannkompetansen i brannvesenet må styrkes. Dagens lederstøtteordning virker godt organisert, men kompetansen bør formidles effektivt og rimelig til alle brannvesen i skogbrannområder så lenge brannledelsen er et kommunalt ansvar.
  • Det innarbeidede bålforbudet mellom 15. april og 15. september bør opprettholdes.

Skogeierforbundets brev til DSB finner du til høyre.