Vi søker etter ny rådgiver - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vi søker etter ny rådgiver

Norges Skogeierforbund søker etter en person med høy skogbruks- og miljøfaglig kompetanse, som har evne og vilje til å sette seg inn i nye problemstillinger.

Vi har behov for å styrke vår kapasitet og kompetanse på områdene skogbruk/miljø og industrielle rammevilkår/grønn konkurransekraft. Vi søker derfor en person med høy skogbruks- og miljøfaglig kompetanse som har evne og vilje til å sette seg inn i nye problemstillinger.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for rådgiveren vil kunne tilpasses søkerens kompetanse og interesser innenfor organisasjonens behov. Du vil bli en del av vår fagavdeling som i tillegg til skogbruk/miljø og industrielle rammevilkår også jobber med skogbrukets rammebetingelser, skog og klima, frivillig skogvern, tømmertransport/infrastruktur, skogfaglige spørsmål, ivaretakelse av grunneierrettigheter, skogsertifisering, FoU og andre spørsmål som er viktige for norske skogeiere.

Du har:

  • Vilje til å bidra til at norske skogeieres interesser blir ivaretatt i samfunnsdebatten.
  • Ønske om å bidra til at skogressursene utnyttes på en aktiv og bærekraftig måte.
  • Interesse for næringspolitisk arbeid
  • Høyere utdanning på høgskole/universitetsnivå, kunnskap om næringen og gjerne relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

  • Norges fremste skogpolitiske miljø med både stor faglig tyngde og politisk gjennomslagskraft.
  • En unik mulighet til å være med på å drive det grønne skiftet fremover og utvikle skognæringen.
  • Mange arbeidsoppgaver og utfordringer, men også mye moro i et godt arbeidsmiljø.
  • Trivelige lokaler sentralt i Oslo.
  • Lønn etter avtale.

Søknad sendes via Finn.no.