Vi trenger en mer effektiv tømmertransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vi trenger en mer effektiv tømmertransport

Store deler av jernbanenettet i Norge er elektrifisert, men på enkelte strekninger er det fremdeles bare diesellokomotiver som kan kjøre. Det påvirker transporten av tømmer.

Klokka har passert 07.00, og toget som skal til Follum for å lastes med tømmer suser inn på Hønefoss stasjon. Men herfra går det ikke like fort.

‐ Den rundt to kilometer lange strekningen mellom Hønefoss og Follum er ikke elektrifisert. Derfor må vi bruke et diesellokomotiv for å trekke vognene opp til Follum, og dette diesellokomotivet kommer helt fra Oslo, sier transportrådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.

Viktige tiltak på bane

Elektrifisering av strekningen mellom Hønefoss og Follum er et av flere tiltak Norges Skogeierforbund håper blir prioritert i statsbudsjettet som presenteres av regjeringen på mandag.

‐ Når vi får elektrifisert strekningen, kan det elektriske lokomotivet dra vognene direkte opp til Follum. Da kan diesellokomotivet brukes til andre oppgaver. I tillegg sparer vi ett dagsverk for en lokfører. Det er klart at det tilsammen blir mye kostnader.

‐ Slike tiltak er viktige både for å gjøre jernbanen mer effektiv og skog-og trenæringen konkurransedyktig, sier Skjølaas.

Videoen under viser hvordan transporten av tømmer skjer mellom Hønefoss og Follum i dag:

I statsbudsjettet for 2019 håper vi også det er satt av penger slik at signaltiltakene på Kongsberg stasjon kan gjennomføres som planlagt.

‐ Tiltakene på Kongsberg vil gi mer effektiv transport fra Flesberg stasjon og Moelven Numedalsbruket. I tillegg er det viktig med nok midler til planlegging av tiltakene i Godspakke Innlandet, sier Skjølaas.

Veier som tåler 60 tonn

Siden høsten 2013 er det gjort et formidabelt arbeid for å få skrevet opp mest mulig av det offentlige vegnettetet til å tåle vogntog på 24 meter og 60 tonn.

‐  Det siste halvåret har mellom 50 og 55 prosent av tømmertransporten gått med fulle lass på 60 tonn. Det gir næringen en årlig innsparing på mer enn 80 millioner kroner per år sammenlignet med kjøring med 50 tonn, sier Skjølaas.

Norges Skogeierforbund mener det er mulig å øke denne andelen til 75 prosent hvis det settes inn ressurser på to områder:

  • Ytterligere oppskriving av offentlig vegnett
  • Forsterkning av bruer på fylkesvegnettet

I enkelte fylker har Statens vegvesen gjennomgått hele fylkesvegnettet og skrevet opp det som kan skrives opp. I andre fylker er det fortsatt et stort potensial for effektivisering blant annet gjennom oppskriving av kommunale veger.

Setter av penger til bruer

Norges Skogeierforbund er veldig fornøyd med at samferdselsminister Jon Georg Dale og landbruks- og matminister Bård Hoksrud allerede har sørget for å sette av en oppstartsbevilgning på 25 millioner kroner til arbeidet med forsterkning av bruer.

‐ Dette er et viktig for å bringe skog- og trenæringen i riktig retning, sier Skjølaas.

Olav Veum, Jon Georg Dale, Dag Skjølaas og Bård Hoksrud diskuterer tømmertransport. Her ved Tveter bru som vil bli skrevet opp fra 56 til 60 tonn i forbindelse med revisjonen av veglistene i høst.