Viken og Elkem satser på trekull - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Viken og Elkem satser på trekull

Elkem har behov for store mengder trekull for mer miljøvennlig fremstilling av silisium. Nå vil Elkem, Avinor og energiselskapet Vardar samarbeide med Treklyngen. Målet er produksjon av trekull og bioolje.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Trekull til silisiumproduksjon, biodrivstoff for luftfarten, og fjernvarmeproduksjon er potensialet aktørene ser i innovasjonsprosjektet som kan skape nytt liv for skognæringen på Follum.

 

– Viken skog er glade for at stadig flere ser industripotensiale på Follum, sier daglig leder i Treklyngen, datterselskapet i Viken-skog konsernet.

Målet med innovasjonsprosjektet, som har fått navnet «Norwegian Wood», er å utvikle en helt ny verdikjede for foredling av hele trestokken. I første omgang gjennomføres en mulighetsstudie for et industrielt pilotanlegg for pyrolyseproduksjon (rask oppvarming av finfordelt biomasse) av trekull og bioolje. Målet er et produksjonsanlegg på Follum i løpet av 2 til 4 år. I tillegg vil det bli produsert energi til varme og kraftproduksjon. Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge.

 

­­- Elkem trenger store mengder trekull for mer miljøvennlig fremstilling av silisium. I dag finnes det ikke produksjon av trekull fra norsk skog og vi er avhengige av import, sier teknologidirektør i Elkem, Håvard Moe.

 

Han bekrefter at utnyttelse av infrastrukturen på Follum, både med tanke på tilgang av trevirke og fjernvarmeanlegg, er vesentlige drivere i prosjektet. Elkem produserer flere hundre tusen tonn silisium og ferrosilisium i året. Nå ønsker de å erstatte mer fossilt kull med trekull.

– I Vardar ønsker vi aktivitet på Follum som sørger for effektiv utnyttelse av varme- og dampanleggene våre. Dette prosjektet vil bidra til nettopp det, sier daglig leder i Vardar Varme Kjetil Bockmann.

 

Og Avinor, på sin side, ønsker å fremme bruken av biodrivstoff i luftfarten.

– Vi er helt avhengige av luftfart i Norge, men i likhet med alle andre sektorer må utslippene reduseres, da må vi over på mer bruk av biodrivstoff for luftfarten. I 2030 har vi en målsetning om at 30 prosent av jetfuelen som selges i Norge skal være biofuel. Det vil kreve 400-450 millioner liter, sier Olav Mosvold Larsen i Avinor.

 

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, ønsker samarbeidet og planene velkommen.

-I det politiske miljøet omtales det grønne skiftet hyppig.  Det er en lettelse å komme hit og høre om et konkret prosjekt. Store industrinasjoner ute i verden er i ferd med å posisjonere seg for å tiltrekke seg denne type industri, det er helt avgjørende at vi kommer på banen, sier Lahnstein.