Viken Skog blir største eier i Johansen Skogsdrift - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Viken Skog blir største eier i Johansen Skogsdrift

Viken Skog SA kjøper 51 prosent av aksjene familiebedriften Johansen Skogsdrift AS i Elverum.

– Vi er glade for å ha Viken Skog med på eiersiden. Dette gjør at vi nå er godt rustet til å utvikle selskapet videre, sier Tom Johansen, daglig leder og medeier i Johansen Skogsdrift.

Selskapet ble etablert i 1992, og har de siste årene vært deleid av Tom Johansen og Steffen Johansen. Begge fortsetter etter oppkjøpet, henholdsvis som daglig leder og driftssjef.

Etter initiativet fra Johansen Skogsdrift ble de to selskapene nå i sommer enige om at Viken Skog kjøper 51 prosent av aksjene i bedriften. Tom Johansen forteller at de var i kontakt med flere aktører for et mulig oppkjøp.

– Til slutt falt vi ned på at vi ønsket et samarbeid med Viken Skog som en profesjonell part. Vi har hatt god dialog om avtaler og veien videre for selskapet, og for vår del virker Viken Skog som en god samarbeidspartner med dyktige folk. Jeg har troen på at vi sammen kan videreutvikle og ivareta arbeidsplassene i selskapet, sier Tom Johansen.

Totalt er det 40 ansatte fordelt på 12 hogstlag i Johansen Skogsdrift. De har opparbeidet seg et godt omdømme som en dyktig skogsentreprenørbedrift i løpet av mer enn 30 år i skogbruket. Selskapet ble kåret til årets bedrift i Elverum kommune i 2022. Året før ble de nominert til årets lærebedrift av MEF. Selskapet har per i dag tre lærlinger.

Det er ikke noe nytt for Viken Skog å være på eiersiden i en skogsentreprenørbedrift. Siden 2013 har Viken Skog hatt eierskap i Struksnæs Skog, som har tre hogstlag i Nordre og Søndre Land.

– Dette er en viktig investering i verdikjeden, og passer naturlig inn i de endringene vi ser i entreprenørbransjen og skogbruket for øvrig. For Viken Skog handler det om å posisjonere seg for en fremtid med større enheter, som igjen sikrer kapasitet både for skogeierne og den grønne industrien. Johansen Skogsdrift er et velrennomert selskap med flinke folk i alle ledd, og det er viktig å understreke at det ikke blir noen store endringer for de ansatte. Vi ser frem til å utvikle Johansen Skogsdrift i samarbeid med de ansatte og selskapets kunder, sier Olav Breivik, styreleder i Viken Skog.

Breivik understreker at oppkjøpet heller ikke får noen innvirkning på Viken Skogs samarbeidende entreprenører.

– Dette oppkjøpet kommer i tillegg til, og ikke i stedet for de mange dyktige skogsentreprenørbedriftene vi allerede har avtaler med. Den viktigste jobben er tross alt den som foregår ute i skogen. Økte dokumentasjonskrav kan imidlertid ta mye tid, og jeg har stor forståelse for at enkelte av entreprenørbedrifter søker hjelp fra en profesjonell aktør som Viken Skog for å få bistand til å drive effektivt, ha nok oppdrag og følge boken når det kommer til lover, regler og skogstanderen, sier Olav Breivik.