Viken Skog i førersetet etter solide tall - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Viken Skog i førersetet etter solide tall

Viken skog har nå tett innpå 30 prosent av tømmermakedet i Norge og er landets største skogeiersamvirke. Det går så det suser. Utfordringen fremover er å legge til rette for ny skogindustri i Norge. Det […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Viken Skog holdt sitt årsmøte i Buskeruds nest største skogkommune, Kongsberg. Både styreleder i Viken Skog, Olav Breivik og administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge manet til større samarbeid innen skognæringen. Per Skorge brukte sin lange erfaring fra Norges Bondelag til å vektlegge hvor viktig det er å snakke med sentrale politikere på en samstemt måte.

– Når næringen kommer samlet med prioriterte ønsker og behov, får vi størst gjennomslagskraft. Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (Krf) har allerede markert seg som «skogminister». Hun har vist stort engasjement for skogbrukets avgjørende rolle i det grønne skiftet som må gjennomføres, fortalte Skorge. Han viste eksempler på at både regjeringen og opposisjonen virkelig vil satse på et aktivt skogbruk fremover.

Viken Skog har avholdt et ryddig og positivt årsmøte. Foto: Roar Ree Kirkevold

Konkurranse koster

– Vi bruker i dag omtrent 35 millioner kroner mer enn for ti år siden for å få kjøpt det samme volumet av tømmer, sa Olav Breivik i generaldebatten. – Mye av grunnen er at vi (samvirkeforetakene, red. adm.) løper etter hverandre for å få kjøpt tømmeret.

– Husk at det er tømmerstokken som til syvende og sist betaler for alt dette arbeidet. Mer samarbeid i hverdagen vil gjøre at skogeierne får et enda større utbytte, minnet Breivik.

Han ble enstemmig gjenvalgt for sjette gang som styreleder i Viken Skog.

Norsk industri

– Vår største utfordring fremover er å legge til rette for mer norsk industri, sier styreleder Olav Breivik til skog.no. – Dagens system med at kommunene selv avgjør eiendomsskatten er uforutsigbart og gjør at det er vanskelig å få til ny verdiskaping når skattenivået er såpass uforutsigbart.

Han advarte mot kommunal grådighet som fort kan resultere i at man går glipp av arbeidstakernes skatteinntekter og bedriftenes verdiskaping.

– Verken Borregaard eller Norske Skog Saugbrugs hadde blitt startet i dag med de skattereglene, slo styreleder Olav Breivik fast.

I dag fraktes fire av ti tømmerstokker ut av landet.

– Vi eksporterer for mye, sa Olav Breivik. La oss i hvert fall bidra til å få industri nok til å eksportere halvfabrikata.

– For utfordringen fremover er helt klart å få både næringen og politikerne til å legge forholdene til rette for mer storskala skogindustri her i landet.

Viken Skog er tungt inne som eiere i Moelven, noe som pyntet årsresultatet godt utover et gjennomgående solid overskudd på nær sagt alle driftsenhetene.

Bruk bedre enn vern

Flere deltagere var også enige med både Skorge og Breivik om at aktiv og bærekraftig bruk av skogen er bedre for miljøet enn for stor andel vernet skog.

– Vi må klare å ivareta det biologiske mangfoldet og andre miljøhensyn gjennom bærekraftig bruk av skogen. Bruk av skogen er avgjørende både for verdiskaping og for å nå klimamåla. Vern av norsk skog er ikke et klimatiltak, sa Skorge og henviste til at FNs klimapanel er klare på at vi må øke hogsten og plante mer skog.

– Verdiskaping på norske naturressurser er en forutsetning for å sikre et økonomisk grunnlag for velferdsstaten framover, understreket Skorge.

 

I førersetet

– For fem år siden omsatte Viken Skog for 800 millioner kroner. Da var vi langt nede. Nå runder vi 2,2 milliarder og sitter i førersetet, sier Olav Breivik til Skog.no. Det har vært en stri tørn for det han omtaler et fantastisk team av medarbeidere og tillitsvalgte.

 

Administrerende direktør i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen og styreleder Olav Breivik hadde grunn til å glede seg over nok et solid år for Viken Skog.
Foto: Roar Ree Kirkevold

Fremtiden

Som nyansatt i Skogeierforbundet, og med ti års erfaring som generalsekretær i Norges Bondelag, ser Per Skorge fortsatt skogbransjen utenifra.

Han gledet seg selvsagt over suksessen til Viken Skog.

– Fremover gjelder det å sørge for en forutsigbar nasjonal tømmeravsetning, også for lauv og furu, sier han. Så bør man legge til rette for industrien.

– Når Norske Skog Saugbruks hadde økonomiske utfordringer i 2017, stilte Viken Skog opp med tømmerleveranser selv om det kortsiktig var en risiko i det. Slikt er langsiktighet i praksis.

 

– Skogbruket har mye til felles med jordbruket. Det spirer og gror, men i skogbruket tar jo omløpet litt lengre tid, smiler han. I jordbruket har en stor andel av inntektsveksten kommet fra effektiviseringsvekst. Både jordbruket og skogbruket må være kontinuerlig på jakt etter ytterligere effektivisering.

– Det alltid en utfordring i å holde kontroll på utgiftene i de gode tidene, minner Skorge om.

I tillegg må vi huske på at mens jordbruket er en nasjonal næring, så er skogbruket en del av et internasjonalt marked. Derfor må Viken Skog og hele skognæringen bidra til en effektiv verdikjede og en solid norsk skogindustri.

Lars Sollie ledet vitaliseringsutvalget. De fikk sine forslag enstemmig vedtatt.
Foto: Roar Ree Kirkevold

Organisasjonsendring

På forrige årsmøte vedtok Viken Skogs tillitsvalgte å nedsette et vitaliseringsutvalg. Dette har blitt ledet av Lars Sollie som også la frem vitaliseringsutvalgets forslag til endring.

Kort fortalt gikk det ut på å gjeninnføre skogeierlagene som valgkrets til erstatning for skogeierområdene.

Årsmøtet godkjente hele endringspakken enstemmig.

Erland Lundby ble valgt til ny nestleder etter Gudbrand Gulsvik.
Foto: Roar Ree Kirkevold

Enstemmig valg

Olav Breivik ble gjenvalgt som styreleder for sjette gang. Uten motkandidat fikk han 169 av 182 stemmer.

Nestleder Gudbrand Gulsvik ble takket av etter ti år, og ny nestleder ble Erland Lundby fra Øvre Romerike (177 stemmer mot 3 blanke). Han har sittet ett år i styret i Viken Skog før dette årsmøtet.

Steinar Fretheim ble valgt inn som ny i styret (147 stemmer mot 35 blanke).

Resten av valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt uten skriftlig valg.

Gudbrand Gulsvik gikk ut av styret etter ti år. Frem til årsmøtet var han nestleder og takket for en spennende reise. Han hadde lagt igjen omtrent to årsverk i andelslaget, og takket spesielt Linda Camilla Strømsod, Helene Nygaardsvik Ruud, Kari Homme og Mette Toft Bjørgen for strålende innsats.
Foto: Roar Ree Kirkevold

 

Linda Camilla Strømsod er alltid på plass og fikser praktiske detaljer. Her blir årsmøtedeltagerne kommandert ut for fotografering.
Foto: Roar Ree Kirkevold