Viken Skog leverer sterke resultater i 2017 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Viken Skog leverer sterke resultater i 2017

Viken Skog-konsernet passerer 2 mrd. kroner i omsetning, leverer positivt driftsresultat og et godt finansresultat i 2017. Gjennom året har Viken Skog styrket sin stilling og dette bekrefter at satsingen på markedsorientering, profesjonalisering og økt […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Veksten i 2017 er preget av et sterkt marked for tømmer nasjonalt og internasjonalt, samt optimalisering i verdikjeden for eksport og transport. Bedre planlegging gjennom datterselskapet Viken Logistikk AS medførte tømmerleveranser på kortere avstander i 2017 enn i 2016. Viken AT Market AS, som er 50 % eid sammen med AT Skog SA, har etablert seg som en profesjonell og stor aktør for tømmereksport. Dette har gitt bedre betalingsevne for tømmer internasjonalt og er kostnadsbesparende i morselskapet, skriver selskapet i sin pressemelding.

Viken Skog fortsatte å øke aktiviteten på skogkultur med en rekordomsetning av planter, opp 15 % fra 2016 til 7,4 mill. planter. Driftsresultatet for morselskapet ble 40,2 mill. kroner som er en forbedring på 45 mill. kroner fra 2016.

Satsningen på Treklyngen fortsetter som tidligere og selskapet avventer en investeringsbeslutning fra finske St1 om etablering av et biodrivstoffsanlegg på Follum.

‐ Viken Skog har et konstant fokus på å holde kostnadene nede for å skaffe tømmerstokken langsiktig konkurransekraft. Årets resultat viser at systematisk og hardt arbeid over tid har gitt resultater, og det understreker betydningen av å ha eiere som har støttet opp om selskapet i en utfordrende tid, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.