Viken Skog og BillerudKorsnäs går sammen om nytt prosjekt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Viken Skog og BillerudKorsnäs går sammen om nytt prosjekt

Viken Skog og BillerudKorsnäs går sammen om å utforske muligheter for felles tremasseproduksjon: – Vil utrede produktmulighetene innenfor kartongsegmentet med norsk tømmer som råstoff.

Viken Skog og BillerudKorsnäs går sammen om å utforske mulighetene for ny tremasseproduksjon på Hønefoss, i industriparken Treklyngen der Norske Skog Follum holdt til frem til 2012.

– Vi har i mange år jobbet med å få opp ny industri med den norske tømmerstokken som råstoff. Nå ser vi på muligheten for produksjon av bleket kjemisk-termomekanisk tremasse (BCTMP), og målet er å få på plass en produksjonslinje i verdensklasse. Tremassen vil blant annet kunne brukes i produksjon av kartong og mykpapir, et marked som er i stor vekst. Begge deler skal kunne erstatte oljebaserte produkter, sier styreleder i Viken Skog, Olav Breivik.

Vil danne et fellesforetak

Viken Skog og BillerudKorsnäs vil danne et fellesforetak, der målet er å utrede mulighetene for fremtidig tremasseproduksjon på Treklyngen industripark i Hønefoss.

– Med BillerudKorsnäs har vi funnet en solid partner som i likhet med oss ønsker å utvikle en effektiv forsyningskjede og utforske produktmulighetene skogen gir oss. Allerede eksisterende infrastruktur på området gir et godt utgangspunkt for å etablere tremasseproduksjon med relativt lave investeringskostnader, sier Breivik.

Viken Skog og BillerudKorsnäs skal først sette i gang en investeringsstudie for fremtidig tremasseproduksjon med utgangspunkt i allerede eksisterende infrastruktur. Investeringsstudien, som skal ferdigstilles i løpet av første halvår i 2023, vil også se på mulighetene for å produsere biogass, og senere også løsninger for karbonfangst. Prosjektet er støttet med midler fra Innovasjon Norge.

– En gledens dag

– Vi i Viken Skog har arbeidet målrettet for å få til mer verdiskaping innen prosessindustrien i Norge, og vi har gjort grundige forberedelser for å kunne engasjere oss sterkere i dette og bli en betydelig aktør. Lykkes vi med vårt engasjement, vil dette gagne både skogeierne og norsk verdiskaping fra fastlandsindustri. Industrisatsingen vil dessuten skape arbeidsplasser og være en vesentlig bidragsyter i sirkulærøkonomien. Dette er en gledens dag, og vi er på stø kurs mot å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser innenlands. Vi gleder oss til å komme i gang sammen med vår samarbeidspartner BillerudKorsnäs, sier Olav Breivik.

Nærheten til skogrike områder og god kraftforsyning er viktige faktorer som gjør plasseringen i Treklyngen industripark aktuell. I tillegg er det gode fraktmuligheter videre med tog. Sidesporet fra tømmerterminalen i industriparken ble elektrifisert i 2019, og tremassen kan dermed fraktes klimavennlig hele veien til markedene.

– Dette initiativet er en del av BillerudKorsnäs sin strategi for bærekraftig og lønnsom vekst og støtter opp om vår ambisjon om å vokse innen produksjon av kartong. For å dekke det økende behovet for BCTMP til vår voksende kartongvirksomhet, ønsker vi å utforske mulighetene for å produsere denne massekvaliteten ved Treklyngen industripark sammen med Viken Skog. Som en del av samarbeidet planlegger vi å inngå en langsiktig leveringsavtale på virke med Viken Skog. Vi ser i utgangspunktet gode muligheter for å skape en effektiv forsyningskjede og konkurransedyktig tilgang til råvarene som trengs for å produsere fremtidens emballasjematerialer, forteller Christoph Michalski, konsernsjef i BillerudKorsnäs.