Viken Skog SA benytter forkjøpsretten og kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Viken Skog SA benytter forkjøpsretten og kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog SA selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP. Viken Skog SA har forkjøpsrett, og meddelte Glommen Mjøsen Skog at de benytter seg av denne.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Før jul 2020 meldte Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Viken Skog SA har i henhold til aksjonæravtalen forkjøpsrett, og har meddelt Glommen Mjøsen Skog at de benytter seg av denne.

Styret i Viken Skog besluttet mandag å benytte seg av retten i aksjonæravtalen om forkjøpsrett til aksjene som er annonsert solgt til Kommunal landspensjonskasse, heter det i en pressemelding. Kjøpet innebærer at Viken Skog investerer ca. 290 millioner kroner og øker dermed sin eierandel i Moelven Industrier til om lag 33 prosent.

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog sier at dette er en viktig investering for skogeierne.

-Viken Skog har lenge ønsket å bli en større eier i Moelven Industrier. Det viktigste for oss med denne investeringen er å sikre at våre andelseiere kan ta større del i verdiskapingen til Moelven i årene fremover. Moelven Industrier er Europas tredje største sagbruk og et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia. Derfor er Moelven godt posisjonert for å sikre en god utnyttelse av tømmer som råstoff i et marked i vekst, sier Breivik.

-Viken Skog ønsker å bidra til at skogeierne får del i verdiene som ligger i Moelven Industrier. Vi er sikre på at vi skal få til en god løsning sammen med Glommen Mjøsen Skog som sikrer en framtidsrettet eierstruktur i Moelven Industrier med finansielle muskler for vekst og utvikling, hevder Breivik. God ledelse og bevisste veivalg i Moelven Industrier har overbevist Breivik om at konsernet er rigget for fremtiden.