Viken Skog SA bruker forkjøpsretten i Moelven Industrier ASA - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Viken Skog SA bruker forkjøpsretten i Moelven Industrier ASA

Viken Skog SA har sendt ut pressemelding om at de kommer til å benytte seg av forkjøpsretten i Moelven Industrier ASA.

Pressemelding fra Viken Skog SA:

Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Moelven Industrier ASA. Eidsiva vekst AS og Felleskjøpet Agri SA har i nesten 4 år ønsket å selge sin eierandel på 40 %. Før jul 2019 bidro Viken Skog sammen med Felleskjøpet og AT Skog til å få en bevegelse i prosessen. Partene gjorde en avtale med Eidsiva om at et selskap eid av partene, Skog Holdco AS, skulle kjøpe aksjene, vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.

Styret i Viken Skog SA har i dag besluttet å benytte seg av retten i aksjonæravtalen til kjøp av sin forholdsmessige andel av aksjene til Eidsiva Vekst AS og Felleskjøpet Agri SA i Moelven Industrier ASA. Kjøpet innebærer at Viken Skog investerer om lag 200 millioner kroner og øker sin eierandel i Moelven til i overkant av 20%.

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog ser dette som en stor og viktig investering.

‐ Sammen med øvrige eiere ønsker vi å utvikle selskapet videre som et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia. Moelven er også en stor og viktig kjøper av tømmer fra Viken Skog, og denne investeringen bidrar til å sikre andelseiernes interesser i verdikjeden, sier Breivik.

For ytterligere informasjon:

Kontakt styreleder Olav Breivik  på telefon 900 96 445.