Viken Skog slår ring om Norske Skog Saugbrugs - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Viken Skog slår ring om Norske Skog Saugbrugs

‐ Det er ingen tvil om at Viken Skog har vært svært viktige for oss i den perioden vi har vært og er i. Viken Skog står fjellstøtt og støtter oss, sier konsernsjef i Norske Skog Lars Sperre og administrerende direktør på Saugbrugs Kjell-Arve Kure.

Administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs i Halden, Kjell-Arve Kure er veldig godt fornøyd med det tette samarbeidet med Norges største skogeiersamvirke Viken Skog.

‐ Vi har utviklet et samarbeid som begge kan dra nytte av. Vi kjører for fullt om dagen her på Saugbrugs og selger alt vi produserer. Vi kommer til å kjøre for fullt nå i sommer også. Markedet volummessig er ganske godt. I 2016 leverte vi det beste driftsresultatet på Saugbrugs på 8 år. Vi er helt avhengig av tømmer som kommer i fra geografien som er i nærheten av fabrikken. Det er derfor viktig at Viken Skog har stilt opp og levert så bra som de gjør. Det er en grunn til at Viken Skog har vokst så mye volummessig, sier Kure.

Viken Skog har økt leveransene til Saugbrugs betydelig og jobber kontinuerlig med å finne tømmer på kortest transportavstand til Saugbrugs. Viken Skog vil i år levere mer enn 350 000 kubikk tømmer til Saugbrugs.

Den nye konsernsjefen i Norske Skog, Lars Sperre er også positiv og mener det ikke var det verste tidspunktet å overta skuta på selv om gjeldssituasjonen krever en snarlig løsning.

‐ Historisk sett så er ikke situasjonen for papirproduksjonen så verst akkurat nå. De norske fabrikkselskapene hadde i 2016 en samlet omsetning på over NOK 4 milliarder og et driftsresultat (EBITDA) på over NOK 400 millioner. Markedsbalansen er god for både avispapir fra Skogn og magasinkvalitetene som Saugbrugs produserer og resultatene på våre to fabrikker i Norge er bra, men vi er tydelige på at det er en konkurranseutsatt bransje som fordrer kontinuerlig, intenst forbedringsarbeid. Vi samarbeider med Viken Skog og vi er ute etter en vinn-vinn situasjon og er villige til å jobbe enda tettere sammen.

‐ Det er også viktig for oss at Viken Skog har et industrielt tankesett. Vi jobber intenst med en vekststrategi i Norske Skog. Vi har jo både investert i et biogassanlegg, og jobber med å utvikle plateproduksjon, pluss en rekke andre spennende prosjekter. Våre fabrikker er industrisentre hvor det er mulig å gjøre betydelige vekstprosjekter i synergi med den eksisterende papirproduksjonen og øke forbruket av tømmer i Norge. Vi mener mye kan gjøres her i Norge, men dette arbeidet får bare skikkelig fart dersom det skjer i partnerskap i verdikjeden. Jeg mener at dersom man ikke har forståelse for at man må ta strategiske valg, så går det ikke. Vi jobber med bærekraftig og fremtidsrettet produksjon. Det er essensielt at vi har med oss leverandører som Viken Skog som er med oss og støtter oss over tid, sier konsernsjef Sperre.

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik er ogsåfornøyd.
‐ Det er jo hyggelig at vi er der vi er i dag og at vi har et så godt samarbeid med Norske Skog. Ser man på rapporten SKOG22 så kan skogsektoren bidra med NOK 3 600 milliarder over en 20 års periode. En ren eksport vil utgjøre kun 80 milliarder utover samme periode. Det er en differanse på NOK 3 520 milliarder. Har samfunnet råd til å ikke benytte seg av mulighetene skogen gir?

‐ Svaret er klart nei! Skal skognæringen utvikle seg i Norge, er det avgjørende at tilgangen på kapital økes. Vi har jo et nasjonalt mål om å øke avvirkningen til 15 millioner kubikk i året (en økning på 50%). Oljetåka har lettet og vi må ta i bruk andre ressurser. Vi i Viken Skog har tro på at vi må støtte og samarbeide med Norske Skog. Vi skogeiere må være villige til å støtte oppom norsk skogindustri. Det er fryktelig viktig at vi klarer å bygge videre på det vi har, også går jo de norske fabrikkene på Skogn og Saugbrugs så bra for tiden. Viken Skogs styre er enstemmig på at vi skal jobbe med strategiske allianser, sier styreleder Breivik.

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen mener bud nummer 1 for å lykkes med å skape en ny og fremtidsrettet skognæring er at skogeierne bidrar med forutsigbarhet i sine virkeleveranser. En robust og effektiv verdikjede er avhengig av avvirkning hver dag, hele året og hvert år.

‐ Vi i Viken Skog tror det er mulig å få til verdiskapning og sysselsetting her i landet med skogen som råvare. Vi har siden nedleggelsen av Tofte hatt stang inn med tanke på valutaen. Vi har råstoffet og vet markedet er her i dag. Å bidra i en industrisatsning er ikke fremmed for skogeierne. Norske skogeiere har vært med å reise industri før. Jeg tror man må gjør et valg: ‐ Hva tror vi på som skogeiere? Vi kan satse på eksport ved å investere i havner og terminaler, men det kan fort bli volatilt. Det er en risiko for at vi da kun blir en marginalleverandør av virke over tid. Jeg mener skogeierne bør og må satse på en vital og fremtidsrettet norsk skogindustri og vi vet det er lettere å omstille og videreutvikle eksisterende industri, enn å starte ny industri fra scratch, sier Kristiansen.

Konsernsjef Sperre er enig. ‐ Det sitter betydelig skaperkraft i Norske Skog. NOK 150 millioner er jo investert i biogassanlegget her på Saugbrugs, og man må se litt igjennom «gjeldståken». Det er en levedyktig og høyt konkurransedyktig plattform. Det er ikke en industriell krise i Norske Skog, vi satser og det er stor fokus på en effektiv drift. Vi jobber nå knallhardt med en løsning på refinansieringen, som alle kan støtte. Vi er i intense dragkamper nå, der alle er interessert i å finne en løsning. Det er ingen oppside å tære ut dette. Arbeidsplanen er at vi innen utgangen av 2017 skal ha en løsning på plass, sier Sperre.

Viken Skog har brukt mye tid på å få ut synergier med sine samarbeidspartnere i hele verdikjeden. ‐ Hver og en av oss klarer ikke å løse dette alene, men jeg føler at vi nå er på vei. Skognæringen er liten men viktig, og jeg er sikker på at for å lykkes fordrer det samarbeid i hele næringen. Det er klokt. I er scenariet uten Norske Skog Skogn og Saugbrugs, – tror vi tømmerprisen går opp eller ned? I tillegg forsvinner kompetansemiljøene som i dag driver forskning og utvikling (FoU) på ny bruk av skogen som råstoff. Hjelper lite med økte FoU-midler hvis folka er borte. Næringen bør derfor fremstå mer helhetlig. Det er bra med lokomotiv som Borregaard, men det er også viktig at Saugbrugs også kommer etter, sier Kristiansen.

I mars i år inngikk Viken Skog og Norske Skog Saugbrugs et langsiktig samarbeid for å styrke hverandres konkurransekraft. Som en del av samarbeidet er det etablert et prosjekt innen kontinuerlig forbedring innen logistikk med hensikt å redusere kostnadene. Norske Skog Saugbrugs operer i et internasjonalt marked som krever kostnadseffektivitet i alle ledd.
Kristiansen mener økt samarbeid er avgjørende for å bygge en robust og effektiv verdikjede.

‐ Målsettingen er tiltak som gjør verdikjeden mer kostnadseffektiv ved at vi jobber smartere i hverdagen. For å ikke bli en marginalisert som næring er sysselsetning og verdiskapning essensielt. Jeg tror at hvis vi ikke kan levere på dette vil sannsynligvis også grunneierrettighetene bli satt under ytterligere press fra samfunnet. I tillegg er det vanskelig å be politikerne om rammebetingelser og investeringer til norsk treforbrukende industri hvis skogeierne selv ikke vil bidra med økte og stabile leveranser av virke til norsk treforedlingsindustri, sier Kristiansen.

Sjefen ved Saugbrugs mener samarbeidet er unikt. ‐ Hovedfokus i forbedringsarbeidet er å redusere logistikk-kostnadene. Samarbeidet er unikt i den forstand at det er få, om ingen andre tilfeller hvor leverandør og kunde av tømmer med åpenhet, tillit og gjensidig kompetanseoverføring systematisk jobber for å styrke hverandres konkurransekraft, avslutter Kure.