Vil du bli vår nye journalist - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil du bli vår nye journalist

Magasinet Skog søker nå ny journalist i hel, fast stilling som skal formidle skognæringens fantastiske mangfold og avgjørende oppgave i det grønne skifte. En sjelden mulighet for deg som kan skrive og fotografere for ulike plattformer.

Magasinet Skog leses av ca. 75 000 skogeiere og andre innen skognæringen i Norge.

Vi søker deg som ikke nødvendigvis har erfaring fra vår bransje, men som er nysgjerrig på å lære om skogen og tømmerets viktige rolle i det grønne skiftet. For å lykkes hos oss må du være bevisst på språk og formuleringsevne, utadvendt, resultatorientert og selvstendig.

Vi stiller krav til presise leveranser, men gir deg samtidig muligheten til å prege en av landets viktigste og grønneste næringer. Som en del av redaksjonen i SKOG vil du også være med i teamet som jobber med kommunikasjon i Norges Skogeierforbund.

Du har:

 • Selvstendighet og evne til å få saker unna
 • God formuleringsevne og talent for å gjøre fagstoff levende
 • Digital erfaring på ulike plattformer
 • Evne til å ta gode bilder
 • En personlighet som er positiv og løsningsorientert
 • Forståelse for næringsliv og primærnæringer

Du får:

 • Bli en sentral del av en liten redaksjon med stor påvirkning på sluttproduktene
 • Tilgang til et profesjonelt og hyggelig fagmiljø
 • Jobbe i en fremtidsrettet og stor næring i det grønne skiftet
 • Kontorer sentralt i Oslo og hele landet som arbeidsområde
 • Lønn etter avtale 

Finnkode: 119022399

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Mer informasjon får du av redaktør Roar Ree Kirkevold, tlf 90827397/roar.ree.kirkevold@skog.no