Vil forby utenlandske treslag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil forby utenlandske treslag

Regjeringen vil utrede et forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Regjeringspartiene har i sin nye politiske plattform som mål å stanse planting av svartelistede arter som sitkagran. Nå følger vi opp dette med å utrede forbud mot bruk av de mest skadelige treslagene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Utenlandske treslag som sitkagran har særlig blitt brukt til skogreising på Vestlandet og i Nord-Norge. Enkelte av disse treslagene vokser raskere enn norsk furu og gran. De kan og vokse på steder som ikke er egnet for norske bartreslag, som nær sjøen.

Det står sitkagran på 500.000 dekar i Norge. Det tilsvarer arealet av om lag 70.000 fotballbaner.

Per i dag er ikke planting av sitkagran forbudt, men det må sendes søknad til Fylkesmannen i hvert enkelt tilfelle.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet skal utrede konsekvenser for klimaet og karbonbindingen i skogen, samt konsekvensene for skogbruket.

Direktoratene skal levere sin tilråding innen 15. september 2018.

Utredningen skal ikke omfatte produksjon av juletrær.