Vil forsikre mer trøndersk skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil forsikre mer trøndersk skog

Skogen i Trøndelag trenger gjennomgående bedre forsikringsdekning, mener Anders Børstad, nyvalgt styreleder i selskapet Skogbrand.

– Forsikringsdekningen for trøndersk skog er lav i forhold til det som er vanlig ellers i landet. Det gir grunn til bekymring, i en situasjon der tørke og villere vær gjør stadig større skade på skogverdiene, sier Børstad i en pressemelding fra Skogbrand Forsikring.

Han er administrerende direktør i Værdalsbruket AS, som forvalter 900000 dekar skog og fjell i Verdal kommune. Eiendommen utgjør 58 % av kommunens areal. Nylig ble han også valgt til styreleder i selskapet Skogbrand, som forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer i Norge.

I Trøndelag burde selskapets dekning vært høyere, mener Børstad.

– Vi er eneste region med full verdikjede fra tre via industri og produksjon til ferdig produkt, så skogen er viktig for oss, og vi er svært avhengige av tilgang på tømmer.

Nye regler gir økt behov

Også endrede regler har styrket behovet for en spesialforsikring, ifølge Børstad.

– Storm- og brannskader på skogen er ikke lenger dekket av Naturskadefondet. Derfor kan det bli kostbart for skogeiere som må rydde etter slike skader, sier han.

I Skogbrand håper man at den nye styrelederen vil bidra til å synliggjøre viktigheten av bedre forsikringsmessig dekning i fylket.

– Vi er glade for å ha fått inn en god, lokal skogambassadør på denne posten. Det vil være en styrke i dialogen med skogeierne i regionen, og kan øke bevisstheten om fordelene ved å forsikre verdiene sine, sier Anna Brustad Moe, medlem i valgkomiteen i Skogbrand og skogeierrepresentant fra Trøndelag.

Dobbelt trøndersk på topp

I likhet med den nyvalgte styrelederen kommer også Skogbrands administrerende direktør, Per Asbjørn Flugstad, fra Trøndelag, nærmere bestemt fra Røra i Inderøy. Han kunne nylig melde om gode resultater for selskapet i 2019.

– Omfanget av både skogbranner og klimaskader ble lavere enn fryktet. Dermed unngikk skogeierne at prisen på forsikringen økte, sier Flugstad.

Å forsikre skogen mot brann og uværsskader koster om lag én krone per dekar. Vanligvis skjer det én indeksregulering årlig.

– Selv om fjoråret endte bra, har risikoen økt innen skogforsikring, først og fremst som følge av klimautfordringer. Skogbranner er også en vesentlig risikofaktor, med svært varierende omfang fra år til år.