Vil ha ny bruksklasse for økt totalvekt på Vestlandet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil ha ny bruksklasse for økt totalvekt på Vestlandet

Alt ligger til rette for at det skal bli tillatt å utnytte tømmerbiler med fire aksler både på sterke og svake veger på Vestlandet. Det vil gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker.

Vestlandet har spesielle utfordringer med smale og svingete veger. På mange fylkes- og kommunale veger er det begrensninger i tillatt vogntoglengde. Bare en liten del av vegnettet er åpent for 24 meter lange vogntog, og flere steder må tømmertransporten foregå uten tilhenger.

– Der det ikke er mulig å bruke lange kjøretøy, er det viktig å utnytte tilgjengelig høyde. Det forutsetter bruk av fireakslede tømmerbiler. Hvis det legges til rette for utnyttelse av slike biler, vil rammene for effektivisering av tømmertransporten bli mye bedre, sier rådgiver Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

Større lass

Skogeierforbundet, AT Skog og Nortømmer gjennomførte nylig en demonstrasjon for statssekretær Tom Kalsås på Finnøy i Rogaland. De ville vise at det er fullt mulig å kjøre større tømmerlass uten at det går på bekostning av trafikksikkerhet og vegslitasje.  

‐ Målet må være at 50 tonn skal bli de minste lassene vi skal kjøre, sier Skjølaas.

På Vestlandet er mange veger klassifisert slik at det ikke er tillatt å kjøre med tilhenger. I stedet må det kjøres fram flere lass på bilen som lastes over på tilhengeren der den kan kobles på. Dette kalles «kipping».

– Kipping vil også kunne gjennomføres mye mer effektivt med fireakslede biler, sier han.

Ny bruksklasse

Budskapet til statssekretæren og regjeringen var at det bør opprettes en ny bruksklasse slik at tillatt totalvekt på veger med 19,5 meter vogntoglengde kan økes fra 50 til 54 tonn.

Flere transportører i regionen har allerede tatt i bruk tømmerbiler med fire aksler, og de tjener dermed litt mer på enkelte oppdrag, men mindre på andre. I dag går vinninga ofte opp i spinninga.

‐ Hvis det innføres ei ny bruksklasse med økt totalvekt, vil fireakslede tømmerbiler bli foretrukne kjøretøy på nesten alle oppdrag, sier Skjølaas.

Forslaget om innføring av ei ny bruksklasse ligger inne i Statens vegvesens innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan.

‐ Det er naturlig å se dette i sammenheng med arbeidet med ny NTP som vil bli lagt frem våren 2024, sier statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet.    

Med fireakslet bil kan lasterommet på tømmerbilene utnyttes bedre.