Vil ha større lass på tømmerbilene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil ha større lass på tømmerbilene

Norges Skogeierforbund jobber for å effektivisere tømmertransporten. Nå ber Skogeierforbundet Statens vegvesen om å åpne for at tømmervogntog med flere aksler kan kjøres med økt totalvekt.

Klassifiseringen av offentlig vegnett avgjør i stor grad hvor effektiv tømmertransporten blir. Norges Skogeierforbund ber nå Statens vegvesen om å opprette ei ny bruksklasse T8/60. Det vil åpne for 60 tonn totalvekt på veger med 8 tonns aksellast, og innebære at tømmervogntog med 8 og 9 aksler kan kjøres med økte vekter der tillatt totalvekt i dag er 50 tonn.

Dagens regelverk er utformet med utgangspunkt i 7-akslede tømmervogntog. De siste årene har utviklingen gått videre, og flere transportører har tatt i bruk både 8- og 9-akslede vogntog. Skogeierforbundet mener at de som bruker slike vogntog bør få kjøre med økte vekter der bruene tåler det. På 8 tonns veger foreslår Skogeierforbundet følgende totalvekter:  

  • 3-akslet bil og 5-akslet tilhenger                              55 tonn
  • 4-akslet bil og 4-akslet tilhenger                              57 tonn
  • 4-akslet bil og 5-akslet tilhenger                              60 tonn

– Statens vegvesen har gjort et svært viktig arbeid med gjennomgang av bruene på fylkesvegnettet. Dette arbeidet har vist at de fleste bruene tåler 60 tonn. Sammen med utviklingen på kjøretøysida har dette lagt grunnlag for bedre utnyttelse av vegnettet og ytterligere effektivisering av transporten, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning for tømmervogntog med totalvekter opp til 74 tonn. Norges Skogeierforbund er sammen med Statens vegvesen i ferd med å planlegge denne prøveordningen. Her skal 8- og 9-akslede tømmervogntog kjøres med økte totalvekter på den delen av vegnettet hvor bæreevnen er best, veger med 10 tonns aksellast.