Vil ikke forby norsk gran i vest eller nord - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil ikke forby norsk gran i vest eller nord

Det er ikke aktuelt med et forbud mot å plante norsk gran på Vestlandet eller nord for Salten. Det slår statssekretær Atle Hamar i Klima og miljødepartementet fast gjennom avisen Firda.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

17. april i år uttalte Miljø og klimaminister Ola Elvestuen (V) til NRK Nordland at norsk gran ikke bør plantes ut i områder nord for Saltfjellet eller på Vestlandet i framtiden, fordi dette ikke er stedegne planter i disse områdene.

Utsagnet fikk Kystskogbruket, ved prosjektleder Helge Kårstad til å reagere. Han gikk nylig ut i avisa Firda, hvor han advarte mot et forbud mot å plante ut gran på Vestlandet.

– Blir dette gjennomført, kan jeg ikke se at det er forsvarlig å investere i ei tømmerkai i Dalsfjorden. Å slutte å plante norsk gran vil være dramatisk, var blant utsagnene Kårstad ga til avisa Firda.

Nå har Kårstad og andre som frykter granas framtid i nord og vest får beroligende svar både gjennom en pressemelding fra statsråden selv, og gjennom et svar fra statssekretær Atle Hamar (V) i avisa Firda. Begge beroliger og heder at utsagnet til Elvestuen har blitt trykket for langt.

I pressemeldingen fra Evestuen heter det blant annet:

«I Jeløyaplattformen har regjeringspartiene sagt at vi skal legge til rette for økt avvirking av skogen. Jeg kan være helt tydelig på at Venstre ikke vil avvikle skogbruket nord for Salten og på Vestlandet. Norske treslag er av god kvalitet og det vil være grunnlag økt norsk skogbruk i årene som kommer. Derfor kan det både plantes og hogges i disse områdene. Når det gjelder klima har vi i Jeløyaplattformen sagt at vi vil videreføre arbeidet med kostnadseffektive klimatiltak som planting av stedegen skog».

Statssekretær Atle Hamar følger opp i avisen Firda med blant annet følgende uttalelser:

«Noen har dratt Elvestuens utsagn langt. Skogbruket er viktig som næring, tre er viktig som byggemateriale, og skogen er viktig som klimatiltak og i sammenhenger der tre kan erstatte plast. Vi legger til rette for en vekst i skogbruket framover».

Videre sier han også: «Vi har ikke tenkt å avvikle skogbruket nord for Salten eller på Vestlandet. Hogg pIantefeltene og plant dem ut igjen. Det er ikke planar om å fjerne de stedegne artene, som naturlig vestlandsgran».