Vil jobbe videre for skognæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil jobbe videre for skognæringen

Både landbruksminister Jon Georg Dale og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga tydelig uttrykk for at de ser på skog og trenæringen som en viktig framtidsnæring. Begge de to statsrådene som gjestet Skog og Tre-konferansen i dag, […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpnet andre konferansedag på Skog og Tre 2017. Han innledet med å fortelle om alt han og regjeringen har gjort for å legge til rette for at skog- og trenæringen skal få bedre rammebetingelser, og nevnte blant annet den økte satsingen på bygging av skogsbilveier og tømmerkaier.

‐ Hovedmålet for denne regjeringen har vært å få ned kostnadene for de som vil bruke skogen aktivt. Det skal vi fortsette med, i alle fall i fire år til, slo statsråden selvsikkert og optimistisk fast. Statsråden var også tydelig på at det viktigste næringen selv kan gjøre er å hogge mer skog og å plante mer skog.

‐ Det er et viktig politisk skille mellom de som mener man må verne skogen som en del av klimaløsningen og de som mener at den beste politikken for et bedre klima og for økt verdiskaping er å bruke skogen aktivt. Her har jeg og regjeringen tatt en tydelig posisjon og står sammen med næringen i kampen for å bruke skogen aktivt også i framtiden. Det er forutsetning for at denne næringen skal bli en viktig del av det grønne skiftet. Målet er å legge til rette for at grunneiere og de som har tilgang til naturressursene, skal få utnytte disse på en bærekraftig måte, til glede for hele samfunnet, sa Dale.

Han viste blant annet til satsingen på biodrivstoff som et eksempel på dette.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innledet med å si at han har hatt to hovedprioriteringer for sitt arbeid i samferdselsdepartementet. ‐ Det ene er å bedre hverdagsreisen til og fra jobb, mens det andre er å bidra til en billigere og mer effektiv transport for næringslivet. I tillegg har denne regjeringen vært opptatt av å øke bevilgningene til vedlikehold av den infrastrukturen vi har, sa han.

I løpet av Solvik-Olsens tid som statsråd har regjeringen blant annet fått vedtatt at tømmervogntog nå kan kjøre med 60-tonns last og fått oppskrevet det meste av riksveinettet slik at denne regelen også kan utnyttes i praksis. Regjeringen har i tillegg, etter påtrykk fra Norges Skogeierforbund og næringen generelt, satt av 300 millioner kroner til å utbedre og forsterke broer dermed fjerne såkalte flaskehalser på fylkesveinettet.

Regjeringen vil også at det skal kunne drives testkjøring med tømmervogntog på 74 tonn, og statsråden har mål om å få etablert en formell prøveordning med dette fra 2019. ‐ Jeg vet at dere er utålmodige, men noen ganger kan det være lurt å skynde seg litt langsomt. Vi må ta hensyn til trafikksikkerhet og andre forhold, slik at vi ikke mobiliserer motkrefter, og får full stopp eller i verste fall et tilbakeslag i forhold til framdriften på dette området, advarte han.

I en liten paneldebatt med de to statsrådene benyttet administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, muligheten til å etterlyse nye tiltak for å få fart i den norske industrietableringen i næringen. ‐ Dere lover dette i regjeringserklæringen, men foreløpig har vi sett få konkrete tiltak. Samtidig ser vi at svenskene og finnene investerer massivt i ny skogindustri. Hva vil regjeringen gjøre framover på dette punktet, spurte Lahnstein.

Jon Georg Dale svarte at regjeringen i denne perioden hadde gjort et bevisst valg ved å prioritere tiltak for å få ned kostnadsnivået i sektoren.
‐ Det betyr ikke at vi ikke har jobbet også med kapital- og industrispørsmål. Vi har bare prioritert å få ned kostnadene aller høyest i denne første perioden, men andre tiltak er på ingen måte avlyst og vi skal se på dette videre, lovte han.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, utfordret statsråden på at industrien er utålmodige etter å få kjøre med modulvogntog type 1, som er den typen de norske transportører bruker. Hun mente dagens regler, som favoriserer modulvogntog type 2 åpner opp for at utenlandske transportører kan kjøre i Norge, mens norske transportører må la bilen stå. Hun ba statsråden rydde opp i dette.

Solvik-Olsen lovte å ta innspillet med seg for å se hva han kan gjøre. Han minnet også om at det nå blir åpnet opp for testkjøring på slike modulvogntog fra og med 13. juni.

Landbruksminister Jon Georg Dale (f.v.), bileier og sjåfør Odd Klophus, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Erik Lahnsten i Norges Skogeierforbund og Trygve Enger i Det norske Skogselskap er alle enige om at regjeringen har gjort mye for å redusere transportkostnadene for skognæringen.