Vil lage kraftfôr av sagflis - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil lage kraftfôr av sagflis

Glommen Technology, som eies av Glommen Mjøsen Skog, vil etablere en ny fabrikk for produksjon av kraftfor fra sagflis i Kirkenær i Solør.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert
Administrerende direktør i Glommen Skog, Gudmund Nordtun.

Det var administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun som lanserte nyheten under et fagseminar på Sønsterud onsdag 26. februar

– Nå har vi kommet dit at prosessen er patentert. Vi har kjørt et testanlegg for produksjon i Elverum gjennom to-tre år – med lovende resultater. Produktet er akseptert som ingrediens i kraftfôr for drøvtyggere. Det betyr at vi i praksis nå er i gang med et forprosjekt hvor vi gjør de siste beregningene og studiene før vi kan gå i gang med å bygge et produksjonsanlegg i industriell skala, forteller Nordtun.

Selve prosessen og produktet det er snakk om, er kort fortalt å koke flis under høytrykk, slik at man utløser en eksplosjon som igjen skiller ut sukkerstoffene i fra flisa. Sukkerstoffene, eller skogsmelasse som det i praksis blir, skal deretter brukes som innsatsfaktor i kraftfôrproduksjon, og erstatte importert melasse, blant annet fra soya. Med det oppnår man en mer kortreist produksjon av tilsetningsstoffene til kraftfor, samtidig som man får ny anvendelse og økt verdi av flisa, som et restprodukt fra trestokken, forklarte Nordtun.

Selve fabrikken, som nå er under planlegging, vil få en kapasitet på 40-50 000 tørrtonn råvareinntak, tilsvarende 100 – 120 000 fastvirke under bark (m3fub). Anlegget vil bli plassert på Kirkenær i tilknytning til Bergene Holm sitt sagbruk der. – Bergene Holm blir også en viktig samarbeidspartner på råvaresiden. De vil levere flis til oss både fra avdelingen i Kirkenær i Grue og Brandvall i Kongsvinger, fortalte Nordtun.

Når det gjelder avsetning av produktene har Glommen Technology også inngått avtale med Fiskå Mølle, som vil foredle skogsmelassen ett hakk videre, til kraftfôr for drøvtyggere. Resterende biomasse vil blant annet bli solgt til Solør Bioenergi, Solør AgroTre og Bredesen Opset. I tillegg til disse samarbeidspartnerne har også det statlige støtteapparatet, via Innovasjon Norge og Enova vært inne med betydelig støtte til prosjektet, fortalte Nordtun.

– Når tror du en slik fabrikk kan være oppe og stå og i gang med den første produksjonen, spurte Skog.no Nordtun. – Slikt er alltid litt vanskelig å spå. Det som gjenstår er å få landet en konklusjon fra forprosjektet. Det bør være mulig å på plass i løpet av sommer eller tidlig høst i år. Vi har jo en ekstra trygghet i prosjektet nå som vi har sikret oss både råvareleverandør og avsetning for de ferdige produktene.  Fiskå Mølle vil også være med som betydelig eier i selve fabrikken. Vi har tomt, så etter at beslutning er tatt er det den tiden det tar å bygge selve byggverket og få montert opp produksjonsmidlene som avgjør. Hvis alt går etter forutsetningene kan vi kanskje være i gang med bygging i løpet av et års tid. Målet er å komme i gang så raskt som mulig, slår han fast.

Glommen Tecnology AS, vil lage fôr av flis. Magasinet Skog var på besøk og laget reportasje om selskapet i nr. 4-2018. F.v. på bildet Arne Grønn, Hans Christian Grønn, som begge jobber i selskapet, samt Gudmund Nordtun.