Vil legge til rette for mer effektiv tømmertransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil legge til rette for mer effektiv tømmertransport

I ny nasjonal transportplan setter regjeringen av 480 millioner kroner til utbedring av bruer som ikke tåler tømmervogntog på 60 tonn.

– Vi ønsker å legge til rette for effektivisering av tømmertransporten og styrking av skognæringen, og da er det viktig å fjerne de største flaskehalsene, sier leder av Stortingets transportkomité Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Torsdag deltok han på et temamøte om bruenes betydning for effektiv tømmertransport. Møtet ble avsluttet på Sandstad bru ved Kirkenær. Der presenterte Gjelsvik nyheten om at regjeringen vil øremerke 480 millioner kroner til bruer på fylkesvegnettet i perioden 2025-2036.

– Vi må fornye infrastrukturen slik at lokal industri kan bedre sin konkurranseevne og øke verdiskapingen, sier han.

Gode bruer er avgjørende for effektiv transport

Tømmertransporten er i endring, og nye kjøretøy med flere aksler legger forholdene til rette for mer effektiv transport. En del gamle bruer er ikke bygd for dagens kjøretøy med 60 eller 74 tonn totalvekt. Sandstad bru som ble åpnet i 1905, tåler bare 50 tonn.

–  Vi er glade for at bruprogrammet videreføres med øremerkede midler, og at regjeringen ønsker å doble de årlige rammene. Mange av bruene på fylkesvegnettet er gamle, og derfor er det stort behov for å øke innsatsen på dette området, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.

50 tonn totalvekt er lite effektiv tømmertransport. Foto: Tor Peder Lohne

Skognæringen ønsker ny bru mellom Flisa og Kongsvinger

Bruer som bare tåler 50 tonn totalvekt er flaskehalser både for tømmervogntog og modulvogntog. Det er svært viktig for skognæringen å få en effektiv Glomma-kryssing i område Kirkenær-Brandval.

– For Bergene Holm er Sandstad og Brandval bruer kostnadsdrivende flaskehalser som svekker konkurranseevnen mot svenske sagbruk. Det øker også klimafotavtrykket da tømmervogntogene har lavere nyttelast enn veiene for øvrig er dimensjonert for. Norsk skogbasert industri trenger konkurransedyktige rammevilkår for å kunne skape verdier i Norge basert på norsk råstoff, sier fabrikkdirektør Arne Inngard Melby i Bergene Holm AS.