Vil selge biobasert byggevarme - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil selge biobasert byggevarme

Selskapene Norsk Bio AS og BioLand AS har gått sammen om å utvikle mobile løsninger for å produsere og selge biobasert varme. Målet er å erstatte fossile løsninger og å gjøre norske byggeplasser grønnere.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Dette er et konsept vi har jobbet med siden 2014, og i vinter hadde vi de to første anleggene ute på byggeplasser. Disse testanleggene har vist at vi både er konkurransedyktige på pris, at våre biofyrte anlegg ikke tar mer plass enn fossilfyrte kjeler, og ikke minst at de gir en bedre varmeeffekt og et langt bedre miljøregnskap enn fossile varmeanlegg, reklamerer Henrik Kjæreng i Norsk Bio og Ove Staubo Munthe-Kaas, samstemt.

De to gründerne vet det er en frisk satsing å skulle introdusere biobaserte varmeløsninger i den nokså konservative byggebransjen, men mener fordelene med deres grønne varmeproduksjon er så mange at det skal være mulig å få bredt innpass, om de bare tar tiden litt til hjelp, og greier å få anleggene sine til å motbevise gamle myter. Da håper de ryktebørsen vil bidra til å spre deres glade budskap.

– Vi vet at mange fortsatt tror at det er dyrere å lage varme av flis og trepellets enn å bruke fossile løsninger, men på grunn av billig brensel kan vi levere varme til svært konkurransedyktige priser. Mobile og selvstendige komponenter gjør også at anlegget kan tilpasses enhver bygningsmasse og vi har utviklet helt egne styrings- og kontrollsystemer som gjør varmeproduksjonen svært effektiv. Blant annet kan man spre varmen over store arealer, uten vesentlig varmetap, forteller Kjæreng.

Anlegget består av en 500 kW biobrenselkjele, som kan gi opptil 2,1 Gwh varme på en vintersesong. Dette er nok til å kunne vare opp en bygningsmasse på mellom 10.000 – 15.000 kvadratmeter, avhengig av bygningskonstruksjonen. Kjelene bruker trepellets som råvare.

– Styringssystemet er en nettbasert fjernstyring, som gjør at man også kan gjøre temperaturjusteringer fra en egen app på mobiltelefonen, og ikke må være tilstede fysisk ved regulatoren for anlegget, forteller Munthe-Kaas.

Anlegget er bygget i samarbeid med Norconsult og er utstyrt med de nødvendige sikkerhetsløsningene som kreves, blant annet med alarmsystemer, brannsikring, automatiske lukke- og slukkesystemer, samt fjernstyring som sørger for kontroll og sikkerhet.

Miljøgevinsten i forhold til et anlegg med fossile energikilder er derfor stor, forklarer de to karene. Byggeprosjekter som benytter biovarme vil kunne oppnå et bedre BREAM-resultat (miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, red. anm.) og et langt bedre miljøregnskap for hele byggeprosjektet – uten at det koster noe ekstra. En fossilfri byggeplass vil også være et godt bidrag til et bedre arbeidsmiljø for de som jobber der, understreker de to selgerne.

– De økonomiske fordelene med vår miljøvennlige løsning vil trolig bli forsterket i framtiden, da det er ventet både økte avgifter på bruk av fossile energikilder og økte krav til miljøfokus også til entreprenører og andre aktører i byggeindustrien, poengterer de.

De to tror dessuten det vil bli etterspørsel etter midlertidige mobile varmeløsninger også utenom byggebransjen.

– For mange kommuner, som ønsker å erstatte gamle ineffektive oljefyrer, vil dette kunne representere en rimelig og miljøvennlig midlertidig løsning, slik at de får tid til å utrede og beslutte hva de ønsker av framtidige varmeløsninger. Tilsvarende kan det også være behov for nye energiløsninger i bedrifter i industrien, der vårt mobile og effektive anlegg, som tar begrenset plass, kan passe en rekke steder, forteller de.

I tillegg til de to anleggene som ble testet grundig ut i vinter, har Norsk Bio nå flere nye anlegg i produksjon. – Disse skal være klare til neste kuldesesong setter inn, sier Kjæreng. – Litt av utfordringen vår er å få ordrene for nye anlegg på våren/sommeren, slik at vi får disse klare før neste kuldesesong setter inn. Det er ikke så mange som tenker på vinterens varmebehov på denne tiden av året, forklarer han.