Vil sikre penger til flaskehalser - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil sikre penger til flaskehalser

I sitt alternative statsbudsjett, som ble lagt frem mandag, setter KrF av 30 millioner kroner til flaksehalsprogrammet. Målet med flaskehalsprogrammet er å forsterke svake bruer og utbedre flaskehalser på fylkesveinettet. Partiet sier at programmet skal vare i fem år.

– Vi ønsker å sikre at flaksehalsprosjektet kommer i gang så snart som mulig. Regjeringen sier at dette kan vente til Nasjonal Transportplan neste vår, men vi ønsker at dette arbeidet settes i gang nå. Vi har dokumentasjon på hvor det bør gjøres utbedringer. Det eneste som mangler er pengene, sier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talsperson for KrF.

I tillegg ønsker KrF å bruke 150 millioner kroner på et nytt bioøkonomiprogram.

– Det grønne skiftet trenger opptrapping og konkrete tiltak. Disse pengene kan sikre at vi får til noe håndfast slik at vi kan komme videre. Dette er en tøff prioritering fra KrFs side. 150 millioner kroner er mye penger og en stor satsing, sa Hjemdal da hun presenterte det alternative budsjettet for Norges Skogeierforbunds styre.

– Dette er positive signaler. Vi har lenge etterlyst en grønn tråd og en helthetlig strategi for vår næring, sa Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Han pekte også på næringens forventninger til skogmeldingen og ønsker om en mer tydelig strategi i selve meldingen.

Hjemdal, som er saksordfører for skogmeldingen, pekte på behovet for det hun kaller en grønn sytråd i statsbudsjettet, og ramset opp ytterligere prioriteringer som KrF vil ta med inn i forhandlingene.

– Vi vil gjeninnføre Treprogrammet. Dette har vi hatt omkamp på så mange ganger, at jeg neste trodde det var en spøk da dette ble foreslått fjernet igjen, sier Hjemdal og viser til det trebaserte innovasjonsprogrammet som har blitt flyttet ut og inn i budsjettet de tre siste årene.

I tillegg ønsker KrF og Hjemdal å innføre et CO2-fond, som skal stimulere til mer klimavennlig tungtransport.

– Med dette forslaget ønsker KrF å vise at vi virkelig satser på det grønne skiftet, og at vi ønsker at det får et reelt innhold. Vi må vise en retning, og sikre at flisa blir brukt til det riktige, sier Hjemdal som ikke vil svare på hva hun tror blir de tøffeste sakene i budsjettforhandlingene.

– Det er umulig å si noe om. Det er også vanskelig å rangere tiltakene som vi vil innføre, men KrF viser nytekning når vi nå setter av penger til flaskehalsprogrammet, sier Hjemdal.

Rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund jubler over at KrF ønsker å få fortgang i regjeringens flaskehalsarbeid.

– Vi har beregninger som viser at dette er svært lønnsomme tiltak. Svake bruker hindrer i dag tømmerbiler i å kjøre fulle lass, sier Skjølaas.

– For å ta et helt konkret eksempel kan vi vise til Steinsbrua i Østfold. Det vil koste cirka 6 millioner kroner å utbedre denne brua til å tåle 60 tonns vekt, en kostand som vil være tilbakebetalt i løpet av tre år. Jeg vil gå så langt som til å kalle dette Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt, sier Skjølaas.