Vil spare skognæringen for nærmere 50 mill. kroner i året - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil spare skognæringen for nærmere 50 mill. kroner i året

Jernbanedirektoratet presenterte i dag nyheten om at man starter opp planlegging av ny tømmerterminal på Rudshøgda like ved Mjøsbrua.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert
 ‐ Det er fantastisk at vi nå er i gang med Godspakke Innlandet. Pakken vil spare skognæringen for mer enn 50 millioner kroner i året og legger grunnlaget for hogst i områder det i dag ikke er økonomisk mulig å drive, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.
‐ Vi har hatt et godt samarbeid med skognæring om godspakka i Nasjonal Transportplan. Nå gjøres planen om til handling, sier stortingsrepresentant (FrP) Tor André Johnsen.
‐ Vi ønsker styrke jernbanen som transportåre for store godsmengder. Jeg er svært glad for at vi nå tar et viktig skritt videre i dette arbeidet, og at næringslivet er så tett engasjert i å sikre suksess, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Det vil brukes anslagsvis 10-15 millioner kroner på å utarbeide hovedplan for en ny tømmerterminal på Rudshøgda.
‐ Den nye terminalen vil innebære at alt tømmer som kommer nordfra og vest for Mjøsa vil få atskillig kortere vei til effektiv terminal. Vi får ned logistikkostnadene kraftig og flytter tømmer fra veg til bane, sier Lahnstein.
Dette er en forsiktig start på noe som vil bli en liten revolusjon. Godspakke Innlandet er ikke bare avgjørende for å sikre konkurransekraft og vekstevne til fremtidens grønne næringer. Når jernbanen fra Hamar til Kongsvinger elektrifiseres åpnes en helt ny godskorridor ut av landet. Gods som kommer nordfra får redusert reisetiden med 12 timer når man slipper å kjøre innom Alnabru i Oslo, men kan kjøre rett til Sverige, sier Lahnstein.
Effektivitet i tømmertransporten gir direkte utslag på skogeierens økonomi. Besparelsene kan gjøre store skogarealer lønnsomme å drive ut. Foto: Roar Ree Kirkevold
Effektene av denne satsningen blir store.
Kjøretid med tømmertog fra Lillehammer til Kongsvinger t/r reduseres med 3 timer
Godstog som kommer nordfra som kan unngå å kjøre innom Alnabru sparer 12 timer
Det kan brukes samme elektriske togmateriell på strekningen. Kapasitet, fleksibilitet og regularitet økes dramatisk.
Skog- og trenæringen sparer mer enn 50 millioner kroner i transportkostnader
Hogsten er anslått å øke med mer enn 50 millioner kroner per år pga lavere transportkostnader
Enormt langsiktig næringsutviklingspotensiale med en ny jernbanekorridor