Vil stå på for skognæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil stå på for skognæringen

– Vi skal benytte resten av stortingsperioden godt, slik at vi får gjort enda mer for skognæringen og bioøkonomien, sa Terje Breivik (V) til Skogeierforbundets styre.

Det var god stemning da venstrepolitiker Terje Breivik gjestet Skogeierforbundets styret for å dele tanker om skognæring og budsjettarbeid. Breivik var Venstres forhandlingsleder under de nylig avsluttede forhandlingene om statsbudsjettet, og fikk mye av æren for å få i land det krevende arbeidet. Han mener Skogeierforbundet har all grunn til å være fornøyde med resultatet.

– Dere er budsjettvinnere. Vi fikk ekstra midler til tømmerkaier, treprogrammet er gjeninnført, og det finnes midler i bøtter og spann til vern av skog, oppsummerte Breivik.

Han mener også det mye omtalte kravet om økt biodrivstoffomsetning er god distriktspolitikk, i tillegg til godt nytt for skognæringen. Utover det nevnte han også fjerning av vegbruksavgiften for biodrivstoff som en viktig pådriver for overgangen til bio.

Han understreket at Skogeierforbundets hovedoppgave fremover må bli å påvirke opinionen.

– Det er mange der ute tviler på at biodrivstoffspolitikken er mulig å gjennomføre på en god måte. Her må vi jobbe sammen for å overbevise om at dette er mulig å få til, sa Breivik.

Han understreket også viktigheten av å sikre en opptrappingsplan for bruk av bærekraftig biodrivstoff fram mot 2030.

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund, takket Breivik for den politiske jobben som er gjort fra Venstre for klima og skogbruk.

– Vi er spente på fortsettelsen og takker for et godt samarbeid så langt, sa Veum.

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, benyttet også anledningen til å understreke at potensialet for bruk av råstoff fra skogen i framtidig klimavennlig industri er enormt.

– Nå legges det til rette for en stor næring i form av økt etterspørsel etter biodrivstoff. Vi ser også at bioplast og emballasje basert på råstoff fra skogen har et enormt potensiale. Dessverre ser vi et totalt fravær av strategisk tenkning for denne næringen i samtlige papirer fra Regjeringen, sa Lahnstein.