Vil ta norsk skogindustri til nye høyder - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil ta norsk skogindustri til nye høyder

Regjeringen vil gjøre norsk skogindustri større og mer konkurransedyktig. ‐ Målet må være å foredle et volum minst tilsvarende årlig hogst, sier Skogeierforbundets Per Skorge.

– Jeg tenker at dette er et industrielt eventyr, så her må staten spille på lag med aktiv næringspolitikk og legge til rette for arbeidsplasser og industri i verdensklasse, sa Jonas Gahr Støre til NTB i forbindelse med besøket hos Moelven.

Landbruksministeren, som også kaller seg for skogminister, mener det et stort potensial for å bygge mer i tre.

– Dette er vinn-vinn, både for klima og for en grønn industri. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en strategi for den grønne industrien, hvor skogen skal ha en sentral rolle. Det er jeg som skogminister utrolig stolt av å få være med på, sa Sandra Borch til NTB.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, synes det er glimrende.

– I dag eksporteres om lag hver tredje tømmerstokk. Det gir lite verdiskaping og få arbeidsplasser i Norge. Det er derfor avgjørende viktig at regjeringen følger opp sin egen plattform og satser på skogindustrien. Det er bra både for arbeidsplasser i de grønne næringene og for å redusere klimautslippene våre. Tre er viktig blant annet for å redusere bruken av stål og betong som er blant de store utslippskildene både nasjonalt og internasjonalt, sier Skorge

Flere virkemidler

Regjeringen har allerede bevilget 20 millioner til klimatiltak som tettere planting, ungskogpleie og gjødsling av skog.  

I Hurdalsplattformen står det at de vil øke videreforedlingen av skog i Norge, blant annet ved å sikre mer kapital til videre utvikling av skogindustrien.

I tillegg vil de sikre gode ordninger for industrielle lån, tilskudd og risikoavlastning innenfor bioøkonomi.

– Vi må gi treindustrien muligheten til støtte når de tar teknologiske skritt framover. Innovasjon Norge kan blant annet være en partner som bidrar til at vi også utvikler virksomhetene på en klok måte, sa statsministeren til NTB.

– I tillegg til det eksisterende virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge er en viktig av, må fastlandsindustrien sikres tilgang på risikovillig kapital og fornybar kraft til en konkurransedyktig pris. Vi ser fram til å samarbeide med regjeringen om å nå målene i Hurdalplattformen, avslutter Skorge.

Denne gigantiske limtrebjelken skal brukes i taket på gymsalen på Korsvoll skole i Oslo. Foto: Moelven Industrier.