Vil ta ut 32 ulver i sonen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil ta ut 32 ulver i sonen

Rovviltnemdene har bestemt at 32 ulver i de fem revirene innenfor ulvesonen skal kunne felles. I følge Rovdata var det påvist 103-106 ulver i Norge forrige vinter.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

I tillegg til de 32 dyrene innenfor sonen, har nemndene tidligere vedtatt å felle 12 ulver utenfor sonen.  
Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok under møtet i Lillestrøm at alle ulvene i revirene Kynna, Aurskog, Hornmoen, Hernes og Rømskog skal kunne felles.

Dette ble besluttet med sju mot tre stemmer Fire av de nevnte revirene regnes som helnorske, mens Rømskog-reviret regnes som et grenserevir.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og i grenserevir hvert år. Bestandsmålet er på fire til seks årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Kan klage på vedtaket

Vedtaket kan påklages, og det blir opp til Klima- og miljø å fatte den endelig avgjørelsen om hva som til slutt blir kvota når lisensjakta kan begynne innenfor ulvesonen 1. januar.

-Når tallet innenfor ulvesonen er satt til 32, er det fordi forvaltningen regner med at en ulveflokk typisk teller mellom seks og sju dyr. 32 dyr er dermed ansett som tilstrekkelig for å felle alle dyra i de fem flokkene. Tidligere erfaring tyder på at dersom det viser seg å være flere dyr i revirene som skal tas ut, så utvides kvota til å tømme alle revir som er vedtatt eliminert, det skriver Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på sin nettside www.rovdyr.org.

Det var leder for nemnda i Hedmark, Stein Tronsmoen, som hadde fremmet forslaget om fem ulveflokker. Vedtaket ble fattet med sju mot tre stemmer, i følge Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Alle de fem revirene ligger innenfor ulvesonen. Ulvesonen dekker hele Oslo og det gamle fylket Østfold, samt, svært enkelt forklart, østlige deler av de gamle fylkene Hedmark og Akershus.

– Norges Skogeierforbund  mener vedtaket som rovviltnemdene har gjort, er helt nødvendig for å komme ned på bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget. Det er en uholdbar situasjon at vi i flere år har ligget langt over dette målet. Bestandsmålet er fastsatt ut fra våre internasjonale forpliktelser. En oppfølging av bestandsmålet er viktig både for å redusere belastningen for de som bor og de som driver utmarksbasert næringsliv i ulvesonen og for tilliten til rovdyrforvaltningen. Det er grunn til å understreke at ulv internasjonalt ikke er en trua dyreart, slik noen av miljøorganisasjonene ynder å hevde, sier administrerende direktør, Per Skorge.