Vil utdanne ungdommen innenfor treteknikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil utdanne ungdommen innenfor treteknikk

Gauldal videregående skole har opprettet et landsdekkende tilbud til unge som ønsker å utdanne seg innenfor treteknikk, og det første kullet skal rekrutteres allerede i år.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Gauldal videregående skole og Trøndelag fylkeskommune lanserer i forkant av skoleåret 2020/2021 et helt nytt fagtilbud, Vg2 Treteknikk. Skolen har også fått godkjent en søknad om å gjøre dette til en landsdekkende linje, noe som betyr at elever fra hele landet, som ønsker en slik utdanning, kan søke og få plass på Gauldal vgs.

Asgeir Murvold er prosjektleder for rekruttering og kompetanseutvikling i klyngesamarbeidet WoodWoorks i Midt-Norge.

– Gauldal vgs. hadde også tilbud om treteknikk for en del år siden, men den gangen ble tilbudet nedlagt på grunn av lav søkning. Nå er derimot behovet for denne kompetansen betydelig større. Næringslivet har derfor vist et stort engasjement for å få tilbudet på plass igjen, forteller Asgeir Murvold. Han er prosjektleder for rekruttering og kompetanseutvikling i klyngesamarbeidet WoodWoorks, med base i Trøndelag.

Stor mangel på fagkompetanse

Faget treteknikk vil bygge på Vg1 Bygg- og anleggsfag, og vil være rettet inn mot å dekke kompetansebehovene som oppleves i treindustrien og tremekanisk industri. WoodWorks har vært en av pådriverne for å få til et slikt studietilbud, i nært samarbeid med Gauldal videregående skole, Trøndelag Fylkeskommune og Treteknisk Institutt.

– Det har blitt gjort flere kartlegginger, særlig her i Trøndelag, som viser at det er stor mangel på fagkompetanse innenfor ulike trearbeidsfag. Med dette studietilbudet håper vi å få ungdommen mer interessert i å ta en slik utdanning, og dermed på sikt også kunne sikre bedriftene, både her i Midt-Norge, men også i andre deler av landet, mer kompetente arbeidere for framtida, sier Murvold.

NTNU Wood, som er et læringssenter for bruk av tre, knyttet til NTNU, har uttrykt at de også støtter opprettelsen av et slikt studietilbud ved Gauldal vgs., slik at man også får muligheten for et helhetlig utdanningsløp innenfor trearbeid i Trøndelag.

Man har mange muligheter for å velge spesialisering innenfor treteknikk-faget.

Kan velge mellom ulike titler og fagbrev

Elever som fullfører Vg2 Treteknikk vil kunne gå ut som lærlinger i en bedrift og ta fagbrev som en av disse fire titlene:

  • fagoperatør i trelastfaget
  • industrisnekker
  • limtrearbeider
  • trevaresnekker

Om man ikke ønsker å ta fagbrevet er det også mulig å studere videre på Vg3 innenfor de nevnte fagretningene. De som ønsker å kvalifisere seg for videre studier på høyskole kan også velge å gå Vg3 påbygning til generell studiekompetanse.

– Kan føle seg trykke på å få jobb

– Nå er det viktig at vi får markedsført dette tilbudet godt, slik at vi får fylt det første årskullet best mulig. De som velger treteknikk vil bli tatt godt imot på Gauldal videregående skole, som både har det nødvendige utstyret og kompetansen på plass for å gi elevene det beste grunnlaget for en lærlingekontrakt. Både Gauldal og vi har nå tett dialog med de trebaserte bedriftene i distriktet med tanke på praksis- og lærlingeplasser. Ettersom det kan komme elever fra hele landet, vil det etter alt å dømme bli lagt til rette for at elever kan gjennomføre de obligatoriske praksisukene hos en bedrift i sin hjemkommune, forklarer Murvold.

– De som fullfører en slik utdannelse, kan i alle fall føle seg ganske trygge på å få jobb, så lenge de etterlater seg et positivt inntrykk av seg selv mens de er ute i bedriftene som praktikanter eller lærlinger, sier Murvold.

Den ordinære søknadsfristen for å søke opptak på Vg 2 Treteknikk er 1. mars.

Det krever fagkompetanse å jobbe med tre – enten man skal lafte eller bygge trapper.