Vilje til å satse på skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vilje til å satse på skog

– Skogen er et buzzord på konferanser om bærekraft verden over. Det er vilje til å investere i en så viktig og grønn næring, sa Kaj-Martin Georgsen i DNB under Tømmer & Marked.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det er høy appetitt for å låne ut penger til skogindustrien, ifølge Georgsen, som er direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB. Han innledet bolken Grønne bærekraftige investeringer under årets Tømmer & Marked. Han beroliget salen med at det er kapital tilgjengelig, og vilje til å satse på skognæringen, selv om bankens grønne penger riktignok ikke vokser på trær.

Kaj-Martin Georgsen, Direktør samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.

– Vi har for eksempel satt oss et måltall for å bidra til finansering av grønn eiendom frem mot 2025. Vi har sagt at vi vil bruke 130 milliarder kroner på finansiering av grønn eiendom. Da snakker vi både om nybygg og restaurering av eksisterende eiendom, sa Georgsen som understreket at treindustrien som helt avgjørende i grønn eiendom.

River for mye

– Det kommer til å bygges mer av tre. Det vi ser som en utfordring er at sertifiseringsordningen BREEAM til dels diskriminerer trebruken noe, sa Georgsen som mente at ordningen ikke tar godt nok høyde for klimaeffekten.

BREEAM er en miljøsertifisering for byggebransjen.

Georgsen påpekte også at tre kan være et viktig bidrag inn i å renovere og bygge på eksisterende bygg.

Norge er på rivningstoppen i Europa. Det finnes så mye potensiale i å renovere. Vi kan ikke fortsette å rive og bygge nytt sett i et bærekrafts- og økonomisk perspektiv.

Alle trender på skogens side

Georgsen pekte også på flere trender som er på skogindustriens side når det gjelder markedet fremover.

– Den økte motstanden mot plast vil skape økt etterspørsel etter tre. I tillegg ser vi en annen viktig trend som blir stadig mer aktuell, nemlig sirkulær økonomi. Trebasert industri er sirkulær nettopp i sin natur, understreket Georgsen før han la til at kravene til bærekraft stadig er mer aktuelle for investorer.  

– Vi har ikke lenger et møte med analytikere og investorer uten at bærekraft blir nevnt.

Georgsen avsluttet med at det er stor appetitt for å låne ut penger til skognæringen, og at bankene vil prøve å skille gode og mindre gode kunder.

– Vi ser etter kunder som har klare strategier for å redusere utslipp , som har en ansvarlig avfallshåndtering, tydelige HMS- regler og kan vise til ansvarlige leverandørkjeder blant annet.

I tillegg understreket han viktigheten av gode strukturer i skognæringen.

– Når man står i en vekstposisjon er samarbeid i næringen helt avgjørende.

Investeringer skal være ansvarlige

Ove Gusevik, leder for Investment banking i SpareBank 1 Markets, holdt et innlegg der han kritiserte den norske modellen for salg av skogeiendommer.

– Det må bli lettere å kjøpe og selge skogeiendommer i Norge. Vi har behov for mer aktive eiere om vi skal få fart på skogindustrien og utnytte potensialet, mente han.

Ove Gusevik i Sparebank 1 Markets.

I tillegg kom han inn på hvor avgjørende ESG, eller såkalte ansvarlige investeringer, har blitt i forretningssammenheng de siste årene.

– ESG er på alles agenda om dagen. Her er norske kapitalkrefter langt foran det politiske miljøet. Det er vilje til å investere i gode løsninger som vindkraft og solenergi. Hva om norsk skogindustri blir en del av de gode investeringene?