Webinar: Ny industri - greier Norge omstillingen? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Webinar: Ny industri - greier Norge omstillingen?

Olaug Bollestad, Hans Christian Gabrielsen og Ole Erik Almlid er blant blant topplederne som skal holde innlegg på webinar om omstilling i industrien onsdag 20. januar. Meld deg på her!

Norge må ha noe å leve av etter oljen, og selv om verden vil trenge olje i mange år framover er Norge allerede på etterskudd med nødvendig omstilling. Industriinvesteringene i Norge har det siste tiåret ligget rundt 25 milliarder kroner pr år. Dette er et nivå som ikke engang er tilstrekkelig til å opprettholde nåværende produksjonskapasitet.  

I dette seminaret stiller vi spørsmålet: Greier Norge omstillingen? Og hva skal til for å øke investeringene i industrien generelt og skogindustrien spesielt?

Webinaret holdes med utgangspunkt i rapporten: «Ny industri – greier Norge omstillingen?» fra AgriAnalyse.

Tidspunkt: Onsdag 20. januar kl. 08.30-10.15

Møteleder: Per Skorge, adm.dir i Norges Skogeierforbund

Program:

08.30 Skogbruket og industrien

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

Arne Rørå, adm.dir. i Norskog  

08.45 Ny industri – greier Norge omstillingen?

Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse  

09.00 Hva skal til for å øke investeringene i norsk treforedlingsindustri?

Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog  

09.15 Økt produksjon i norsk industri – hva trengs?

Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO  

09.30 Verdiskaping og velferd og norsk industri

Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO  

09.45 Spørsmål og kommentarer ved Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF), og stortingsrepresentantene Guro Angell Gimse (H), Geir Pollestad (Sp) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap).  

10.15 Slutt

Deltagelse på webinaret er gratis. Påmelding her.