Webinar om biokull i og fra norsk skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Webinar om biokull i og fra norsk skog

Lær mer om mulighetene knyttet til produksjon og bruk av biokull i Norge på webinar 28. april.

Biokull er omtalt som et av de viktigste klimatiltakene i norsk landbruk og i norsk metallurgisk prosessindustri.  

Norsk biokullnettverk, Norges Skogeierforbund, WoodWorks! Cluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer webinar med hensikt å belyse potensialet for biokull i Norge – både som klimatiltak og for verdiskapning i norsk skogindustri. Hvilke fraksjoner fra norsk skog er best egnet? Hvilke markeder har størst potensial? Hva skal til for å få etablert lønnsomme verdikjeder for biokull i Norge? Dette er noen av spørsmålene som belyses i webinaret.  

Dato: Onsdag 28. april kl. 13.00-14.30  

Program:

  • Hvilken rolle vil pyrolyse og biokullproduksjon kunne spille i verdikjeden til det sirkulære skogbruket? Knut Skinnes, klyngeleder i Norwegian Wood Cluster
  • Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog –  Kjersti Holt Hansen, forsker ved NIBIO
  • Produksjon av biokull fra ulike råstoff og ulike anvendelser av biokull – Kai Toven, seniorforsker ved Rise PFI
  • Økt ressursutnyttelse, materialgjenvinning og verdiskaping knyttet til avfallsbasert trevirke – Thomas Hartnik, FoU-sjef i Lindum
  • Styrkede rammevilkår for norsk skogbasert industri – Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund  

Webinaret er gratis, men krever påmelding gjennom denne linken.