112 millioner til forskning i skog- og trenæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

112 millioner til forskning i skog- og trenæringen

Forskningsrådet har delt ut 1,25 milliarder til forskning og innovasjon i næringslivet. Skog- og trebaserte prosjekter fikk 112 millioner av disse forskningsmidlene.  

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Blant de skog- og trerealterte bedriftene/instituttene som mottar penger, finner vi blant annet Skogfrøverket, Borregaard, Arbaflame, Norske Skog Saugbrugs og Norske Skog Skogn, Elopak, Skanska Norge, Norgeshus, Støren Treindustri AS, Røros dører og vinduer og Gilje Tre.

Norske Skog Saugbrugs, Arbaflame og Skanska Norge har alle fått tildeling til to ulike prosjekter.

Under finner du en liste over hvem som har fått tildeling, navnet på prosjektene og beløpet de har fått:

Bedrift/
institusjon:
Prosjekttittel: Mill. Nkr.
Stiftelsen
Det norske
Skogfrøverk
Genomic selection in Picea abies 2,000
Borrgaard AS LiBan – Lignin-Based Performance Chemicals 13,999
Arbaflame AS ArbaFeed – Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke 10,000
Arbaflame AS Utvikling av bioraffineri fra damp explosjon prosess 4,755
Norske Skog Saugbrugs AS Produksjon av en ligninholdig nanocellulosekvalitet 7,000
Norske Skog Saugbrugs AS Novel hydrophobic treatment for low density fiberboard – an innovative solution for increased value creation of thermomechanical pulp 5,616
Norske Skog Skogn AS SoftSens – Soft sensor teknologi og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon 9,374
Elopak AS NEPP: Neste generasjon Pure-Pak drikkekartong 7,500
Skanska Norge AS Construction site Zero Waste 7,194
Skanska Norge AS SynHouse – Kostnadseffektive boliger med plussenergistandard og lavt karbonfotavtrykk 5,100
Norgeshus AS Verktøykasse for klimatilpasning av boliger 7,351
Støren Treindustri AS Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk 6,600
Røros dører og vinduer AS BeneFIT – utvikling av dynamiske løsningsrom 16,00
Gilje Tre AS Neste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjon 9,600
Sum: 112,089