15 nye skogområder vernet frivillig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

15 nye skogområder vernet frivillig

Etter fredagens vernevedtak har 25 800 dekar skog fått status som naturreservat.

Fredag 19. mars fikk 15 skogområder status som naturreservat. Det betyr at områdene er vernet for all fremtid og at det ikke kan drives skogbruk der. 6 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservat, mens det opprettes nye naturreservat i de øvrige 9 områdene.

Frivillig for skogeier

Samtlige områder ble vernet gjennom ordningen frivillig vern av skog, som er et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og vernemyndighetene. Ordningen går ut på at skogeiere frivillig tilbyr skogen sin til vern mot erstatning fra staten. Det er vernemyndighetene som vurderer om området som tilbys innfrir kriteriene for vern. Dersom det gjør det, startes en forhandling om erstatning og betingelser for vernet mellom staten og skogeier. Skogeierorganisasjonene bistår skogeieren i dette arbeidet. Om skogeieren ikke er fornøyd med utfallet, kan hen trekke seg fra prosessen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn berømmer skogeierne i en nyhetssak på Klima- og miljødepartementets nettsider.

– Jeg er glad for at så at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Uten innsatsen fra skogeierne og organisasjonene deres hadde vi ikke fått vernet så mye skog, og det ville vært vanskeligere å ta vare på så mye natur, sier Rotevatn.

5,1 prosent av den norske skogen vernet

Stortinget har vedtatt at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Med fredagens vernevedtak er nå ca. 5,1 prosent av den norske skogen vernet. Områdene består av blant anna ulike typer barskog, bekkekløfter og ulike løvskogstyper.

Vernevedtaket omfatter følgende områder:

 1. Hopslia naturreservat i Samnanger og Bjørnafjorden kommuner, Vestland
 2. Gulbergnotten naturreservat (utvidelse) i Ullensvang kommune, Vestland
 3. Nordre Munksjøberget naturreservat i Trysil kommune, Innlandet
 4. Månskjæra naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Innlandet
 5. Sjøbekken naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Innlandet
 6. Viengskletten naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Innlandet
 7. Halasbukjølen naturreservat (utvidelse) i Åmot kommune, Innlandet
 8. Labbdalen naturreservat i Stange kommune, Innlandet
 9. Romsæterberget naturreservat (utvidelse) i Stange kommune, Innlandet
 10. Svenstad naturreservat (utvidelse) i Ringebu kommune, Innlandet
 11. Skolldalen naturreservat i Øyer kommune, Innlandet
 12. Dokkajuvet naturreservat i Nordre Land kommune, Innlandet
 13. Skålåsen naturreservat i Østre Toten kommune, Innlandet
 14. Storvika naturreservat (utvidelse) i Selbu kommune, Trøndelag
 15. Rennsjølia naturreservat i Heim kommune, Trøndelag

Lurer du på om frivillig vern av skog kan være aktuelt på din eiendom? Les mer om ordningen og hvilke typer skog som er aktuell for vern her.