30 prosent av flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

30 prosent av flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

En fersk rapport fra Rambøll viser nå at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. Drivstoffet vil lages av skogsavfall og massevirke fra norsk skog.

En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene. Flåtefornyelse og investering i ny teknologi er i dag de aller viktigste bidragene til lavere miljøutslipp. For å redusere utslippene ytterligere må bærekraftig biodrivstoff erstatte dagens fossile drivstoff.

‐  Aktørene i norsk luftfart tar sin del av ansvaret for å redusere klimautslippene, og det er svært gode nyheter at det er mulig å oppnå 30 prosent utslippskutt ved å satse skikkelig på bærekraftig biodrivstoff. I tillegg vil økt produksjon skape nye virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

I dag produseres det lite bærekraftig biodrivstoff på verdensbasis og det lille som er tilgjengelig tilbys til en pris som ikke er konkurransedyktig. For å oppnå målet om 30 prosent innblanding og tilsvarende utslippskutt, vil det derfor være behov for offentlige virkemidler.

‐ Myndigheter og politikere må tilrettelegge for en skikkelig satsning på kommersiell produksjon av biodrivstoff i Norge med økonomiske incentiver som virker. Miljøavgiftene flyselskapene betaler i dag må brukes på klimanyttige tiltak slik at vi oppnår et kommersielt marked for produksjon av biodrivstoff til luftfarten så fort som mulig. Det bærekraftige biodrivstoffet må dessuten gå til luftfarten som i dag ikke har andre teknologiske alternativer, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

‐ Vi har gjennom mange år hatt en tett og god dialog med Avinor og NHO luftfart. Det er veldig bra at luftfarten nå blir en enda større pådriver for å få igang biodrivstoffproduksjon basert på norsk skogråstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Hør mer om saken på NRK P2 Nyhetsmorgen