39 nye skogområder vernet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

39 nye skogområder vernet

I dag verner Regjeringen 40 nye skogområder, der 39 av disse er tilbudt av private skogeiere gjennom ordningen frivillig vern. – Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

4,7 prosent av skogen er vernet

Regjeringen verner i dag 40 skogområder i åtte fylker. I alt er det vernet 87 skogområder med 169 km2 produktiv skog i løpet av 2018. Dermed er totalt 4,7 prosent av skogen i Norge vernet. Det samme tallet for det produktive skogarealet er 3,5 prosent.

72 av de totalt 87 områdene som er vernet i 2018 er tilbudt av private skogeiere gjennom ordningen frivillig vern. Ordningen er et samarbeid mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene og har siden oppstarten i 2003 sørget for at 510 skogområder har blitt vernet frivillig

Roser skogeierne

I en nettsak på regjeringens hjemmesider berømmer klima- og miljøminister Ola Elvestuen skogeiernes innsats.

‐ Jeg er veldig tilfreds med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av skogarealer som har viktige kvaliteter. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier Elvestuen.

Enkelte verneforslag som er oversendt til Klima- og miljødepartementet høsten 2018 må utsettes til 2019. Dette skyldes delvis budsjettmessige grunner. I 2018 ble det bevilget 467,6 millioner kroner til skogvern. I 2019 videreføres det høye bevilgningsnivået med 444 millioner kroner.