720 skademeldinger etter stormen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

720 skademeldinger etter stormen

Skogbrand jobber på spreng med å få taksert områdene som ble skadet i stormen. Arbeidet kan vare frem til sommeren.

Av: Marius Lippestad
access_time Publisert

Stormen 19. november rammet området fra Lillehammer og Øyer i nord og syd-vestover gjennom Viken mot Telemark. Stormen hadde vindstyrker mellom 30-45 m/s på målestasjoner over 600 meter over havet og 20-30 m/s på stasjoner under 600 moh. Stormen som startet fra vest, men dreide mot nord-vest gjorde store skader på mange skogområder.

Skogbrand opplyser at de per i dag har fått 720 skademeldinger fra 40 kommuner. De forteller at så langt er 140 av 720 skader taksert. Trolig vil samlet antall skader med forsikring ligge mellom 1 000 og 1 200.

Gjennomsnittsskaden ligger på 75 dekar. Trolig blir den redusert ned mot 50-60 dekar fordi mange store skadefelt er innmeldt og taksert tidlig, opplyser Skogbrand.

Skogbrand har 18 personer engasjert i skadetaksering etter stormen. Fram mot jul vil 5-10 av dem arbeide med å taksere skadd skog. Områder hvor det blir stormdrifter vil bli prioritert.  Arbeidet med å rydde opp er i full gang, men snøfall kan gjøre det krevende frem mot jul. Trolig vil det være taksert opp mot 200 skader før jul. Imidlertid vil hovedtyngden av taksering og opprydding gjennomføres fra mars/april mot sommeren, skriver forsikringsselskapet i pressemeldingen.

De skriver videre at det jobbers parallelt med å etablere et større fjernmålingsprosjekt hvor flere typer data, bilder og metoder vil testes ut. Prosjektet kan gi resultater som kan benyttes for denne stormen, men vil primært brukes som grunnlag for gode kartleggingsmetoder for neste storm. Vi vet jo ikke når den kommer, bare at den kommer…

Foreløpig anslag for skadeomfang:

  • Et foreløpig anslag for samlede skader er 1,5-1,7 mill. m3 hvor skader i forsikret skog utgjør ca. 0,9-1,1 mill. m3 eller ca. 60% av totalt skadet skog.
  • Samlede erstatninger anslås å ligge mellom 90 og 110 millioner kroner I tillegg kommer skader skog som ikke er forsikret.
  • Til sammenligning var snittskaden på 36 dekar etter stormen Dagmar i 2011 med totalt 1350 skader og samlede utbetalinger på 65 millioner kroner

Hvem kan få erstatning?

I et intervju med Magasinet Skog, uken etter stormen, fortalte Kjetil Løge direktør for skog-avdelingen i Skogbrand hva som må til for at deres kunder kan kreve erstatning.

– Områdene man kan kreve erstatning for må være på minst 2 dekar. Hvor minst 25 prosent av trærne er skadde. Dersom det er skader på mellom 25 og 50 prosent får man delvis skadeserstatning. Over 50 prosent får man full skadeserstatning, forklarte Løge.