Ber om tiltakspakke for skogbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ber om tiltakspakke for skogbruket

Omfanget av korona-viruset og restriksjonene som medfølger, fører til utfordringer i skogbruket. Skogbruket er nå i dialog med myndighetene om løsninger.

Som de fleste næringer, ser skogbruket noen utfordringer i horisonten på grunn av korona-pandemien. Det viktigste nå er at alle også innen skog- og trenæringen bidrar i den nasjonale dugnaden for å redusere konsekvensene av Korona-pandemien. Skogbruket må derimot også forberede seg på de rent praktiske utfordringene som denne situasjonen har medført. I første omgang gjelder dette skogkulturtiltak.

Skogbruket opplever nå en situasjon der vi står i fare for å ikke ha nok arbeidskapasitet til skogkulturtiltak. Da store deler av arbeidskapasiteten er utenlandsk, byr dette på utfordringer når grenser stenges og karantener innføres.

– Om lag 25 millioner planter er planlagt plantet i vår, og disse plantene er ferskvare som ikke kan vente til høsten. Arbeidskraften som vanligvis gjør denne jobben er velorganisert og profesjonell med sertifisert opplæring som ikke kan erstattes over natten, forteller rådgiver Ingeborg Anker-Rasch.

Norges Skogeierforbund har i samarbeid med sine andelslag derfor spilt inn sine ønsker til en tiltakspakke for skogbruket, for å finne løsninger på plantesituasjonen og de framtidige utfordringene som kan komme.

– Skognæringa inviterer myndighetene til et samarbeid for å finne praktiske løsninger på problemene som Korona-pandemien skaper i vår del av næringslivet. Vi har forventninger både til egne aktører og til myndighetene om å gjøre det som er mulig for å finne løsninger og kompenserende tiltak, sier administrerende direktør Per Skorge.

I mellomtiden gjør skogbruket det vi kan for å holde hjula i gang. Det betyr å levere det som etterspørres i markedet, og å best mulig utnytte ledig kapasitet til å utføre skogkulturtiltak. I tillegg må vi bidra til at skogsentreprenørene og -transportørene sikres et tilstrekkelig inntektsgrunnlag og kan levere også etter at krisen er over.