Maner til plantedugnad - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Maner til plantedugnad

De utenlandske arbeiderne som vanligvis gjennomfører vårplantingen uteblir på grunn av koronarestriksjonene. Nå maner Skognorge til plantedugnad.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Skogbruket kan bli sterkt rammet av koronasituasjonen når det gjelder skogplanting og skogkulturtiltak som utføres manuelt. Dette blir normalt utført ved hjelp av utenlandsk sesongarbeidskraft. Nå er det innført begrensninger både på utreise fra de aktuelle landa og innreise til Norge, noe som gjør det svært vanskelig å skaffe til veie denne arbeidskrafta.

– Det er planlagt planting av om lag 25 millioner planter i fram til og med juni i år. Skogplanter er ferskvare som i svært begrensa grad kan lagres. Det er derfor et stort behov for å sette i verk tiltak for å skaffe til veie norsk arbeidskraft for å utføre dette arbeidet, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Per Skorge i Norges Skogeierforbund påpeker at skogplanter er ferskvare.

Norges Skogeierforbund har spilt inn ønske om en tilskuddsordning for skogeiere som skal gjennomføre planting i år, med tapt lønnsomhet.

– Avhengig av terreng kan trent arbeidskraft plante mellom 700 og 1200 planter pr dag. Utrent arbeidskraft oppnår erfaringsmessig omtrent 50 prosent av dette. I tillegg til redusert produktivitet, kommer kostnader til økt rekruttering, opplæring og ekstraordinær oppfølging i felt. Det antas også at kvaliteten på plantingen vil bli noe dårligere enn normalt, skriver Skogeierforbundet i et notat til myndighetene.

– Skogbruket vil gjøre det vi kan for å erstatte denne arbeidskapasiteten, men beregningene for merkostnader viser at plantingen ikke vil være lønnsom å gjennomføre. Derfor håper vi myndighetene kommer på banen med en tiltakspakke, sier Skorge.

Må unngå planter på komposthaugen

Skogselskapet var også tidlig på banen med å oppfordre til plantedugnad da det ble klart at utenlands arbeidskraft ikke kommer inn i landet i vår. Ola Dæhlen, daglig leder i Skogselskapet Oppland, bekrefter at koronasituasjonen setter dermed en stopper for den vanlige logistikken rundt vårplantingen.

– Derfor ønsker vi å oppfordre til en dugnad. Vi håper situasjonen rundt arbeidskraft vil kunne løse seg og er i dialog med fylkesmannen i Innlandet og departementet for å høre om de kan bistå økonomisk, sier Dæhlen.

Han understreker at dugnaden må involvere skogeiere, skogplanteskoler, skogeierorganisasjonene, entreprenører og offentlige myndigheter.

– Utfordringen blir å finne tilstrekkelig arbeidskraft lokalt, i tillegg til den innsatsen skogeierne selv kan bidra med.

Ola Dæhlen i Skogselskapet håper plantene kommer i bakken også i vår.

Dæhlen peker også på at det kan ligge en mulighet til å bruke permittert arbeidskraft til å utføre denne jobben som ikke utsetter arbeiderne for smitterisiko da den utføres utendørs med stor avstand mellom folk. Utfordringen blir opplæring og informasjon rundt arbeidet, men Dæhlen mener dette bør være håndterbart og at det må løses lokalt.

– Det er viktig at vi får dette til nå slik at vi unngår store mengder planter på komposthaugen.