Bønder i tørken får hogst-forskudd av Glommen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Bønder i tørken får hogst-forskudd av Glommen

– Som en håndsrekning til dem som frykter avlingsskade og tap på jordbruket sitt vil Glommen tilby forskuddsbetaling for drifter som skal hogges i høst og ut 2018, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Glommen tilbyr å betale tørkerammede bønder allerede nå for skog som hogges før nyttår.
Tilbudet skal gå til alle som avtaler hogst fra og med 1. juli. Det melder Nationen.

– I denne situasjonen har vi besluttet å halvere normal rente på forskudd til 2 prosent for dem som av likviditetsmessige grunner har behov for hjelp. Vi har fått med oss at forsommertørken har gjort uopprettelig skade på avlingene i jordbruket innenfor store deler av Glommens område. Mange av våre andelseiere har både jord og skog, og vi har fått forespørsler om muligheter for forskudd for å avhjelpe situasjonen, sier Stuve til avisen.

– Jeg bor i et område med morenegrunn der sola står rett på bakken, og vi har virkelig merket tørkeskadene, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Furuberg er positiv til forskuddstilbudet.

– Jeg har tidligere sittet i styret i Glommen i mange år, og har selv skog i Glommen. Dette er veldig bra, sier Furuberg.

Mange av Glommens andelseiere er også bønder, på lik linje med Furuberg.  Stuve sier til Nationen at han har merket seg at tørken skaper krevende tider for dem.

– Vi har fått med oss at forsommertørken har gjort uopprettelig skade på avlingene i jordbruket innenfor store deler av Glommens område. Mange av våre andelseiere har både jord og skog, og vi har fått forespørsler om muligheter for forskudd for å avhjelpe situasjonen, sier Stuve.

Behovet for mer tømmer er også en viktig årsak til at Glommen gir bønder incentiver til hogst.

– Tømmermarkedet er for tiden meget sterkt. Det er god etterspørsel og fortsatt gode priser på sagtømmer, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen.

– Etterspørsel av massevirke er av et omfang vi ikke har sett på mange år, den betydelige prisøkningen ved siste årsskifte og med ytterligere forventet prisøkning inn i høsten gjør hogst meget interessant for skogeier. Det solide prisbildet på tømmer bør skogeierne passe på å utnytte, sier han.