De beste studentene hedret - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

De beste studentene hedret

– En stor ære og veldig hyggelig, sier skogfagsstudentene som leverte årets beste oppgaver og ble hedret med pengegaver. Tradisjonen tro sto Landbruks- og matministeren for utdelingen.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Nils Hidle Gedde fikk pris og 25 000 kroner for å ha levert beste bacheloroppgave ved HINN Evenstad, mens Eivind Handegard sikret seg 50 000 kroner for å ha levert beste masteroppgave ved NMBU.

Gedde, som har startet som skogbruksleder for Glommen Mjøsen Skog, sier at prisen er både hyggelig og kjærkommen. Han leverte sin bachelor om gransnutebiller og forskjellen på gnageskader ved bruk av ulike metoder for å bekjempe disse.

Handegard skrev om Miljøregistrering i skog og undersøkte hvor treffsikker metodikken er. En svært aktuell og god oppgave ifølge juryen som kåret denne til årskullets beste masterleveranse.

– Det er veldig kjekt å få denne anerkjennelsen, sier Handegard som nå er ansatt som vitenskapelig rådgiver ved NIBIO.

–  Målet er å jobbe videre med å genere kunnskap, sier Handegard som på lengre sikt ønsker å forske videre på gamle trær og biologisk mangfold, samt utvelgelse av livsløpstrær.

Digital heder

Det var Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad som stor for den digitale utdelingen. Vanligvis samles studentene og representanter fra skognæringen til en formell seanse i departementets lokaler. I år ble det hele naturlig nok gjennomført via videolink. Bollestad understreket at hun setter stor pris på å få dele ut stipendene og ønsket skogfagsstudentene velkommen inn i skognæringen.

– Stipendene som blir gitt av næringa selv, er et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere inn i det viktige arbeidet i skogsektoren. Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen.

Deler ut 225 000 kroner

Det er Velg Skog, som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge, som står bak stipendene. Det ble delt ut til sammen 225 000 kroner til fem skogfagstudenter. Stipendet ble delt ut til de tre skogmasterstudentene ved NMBU med best karaktersnitt, studenten som leverte beste masteroppgave og beste bacheloroppgave fra Evenstad.

Anders Askerud Ringstad, Johanna Sætherø Steen og Maximilian Matthias Zimmermann fikk alle 50 000 kroner hver for beste karaktersnitt.

Viktig for rekruttering

Styreleder i Velg Skog, Olav Veum, gratulerte vinnerne og fortalte litt om bakgrunnen for stipendet og Velg Skog-satsingen.

– Tilbake i 2008 stod vi i en kritisk situasjon. Næringen stod i en tøff tid og det var vanskelig å tiltrekke seg nok skogfagsstudenter. Heldigvis har dette snudd. Det grønne skiftet og den nye given i næringen har gjort at vi klarer å rekruttere flere av de beste hodene inn i denne sektoren, det er helt essensielt, sa Veum.

Studentene selv tror stipendordningen er en ekstra bonus som kan hjelpe på interessen for skogfaget.