Debatt om skog på NRK - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Debatt om skog på NRK

Kommer økt vern av skog i konflikt med det grønne skiftet? Det spørsmålet stilte NRK Ytring i dag, der blant annet Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, deltok.

Skogbruk er et satsingsområdet for regjeringen, det skal brukes mer penger på å bygge skogsbilveger og økt bruk av tømmer skal bidra til det grønne skiftet. Trude Myhre fra WWF krever derfor at det må vernes mer skog, og krever minimum en milliard i året til skogvern.

Erik Lahnstein understreket at skogeierne driver skogen på en bærekraftig måte, og at skogeierne følger en streng bransjestandard. Dette bidrar til at artsmangfoldet i norske skoger øker. Det er uklokt å bestemme seg for en sum eller en verneprosent uten å ha vitenskapelig grunnlag for det. Vi må øke produksjonen av biomasse for å få til det grønne skiftet.

Statssekretær Lars Andreas Lunde understreket at regjeringen har trappet opp bevilgningene til skogvern, men vi har ulike hensyn å ta. Vi må ta hensyn til det biologiske mangfoldet, men også ta hensyn til at skogbruket er en viktig næring, og at skogen er viktig for det grønne skiftet – produkter fra skogen kan erstatte alt vi produserer av olje. Skogen er viktig for klimaet.

Hør debatten på NRK Ytring.

Bildet viser det planlagte Mjøstårnet. Bruk av tre som materialer gir spesielt stor klimagevinst da det både kan bidra til substitusjon av mer klimabelastende råstoff og i tillegg lagring av karbon gjennom trevirkets levetid.