Deler av skogen kan gå til biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Deler av skogen kan gå til biodrivstoff

Når det gjelder produksjon av biodrivstoff fra norsk skog, fokuserer alle seriøse aktører - både innen forskning og industri - på bruken av restmaterialene, og ikke på hogst av skog til energiproduksjon.

Dette skriver Rasmus Astrup, forskningssjef, og Ryan Bright, seniorforsker, begge fra Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) i en kronikk i DN i dag.

Astrup og Bright viser til at restmaterialer omfatter rester fra sagbruk og papirproduksjon, greiner, topper og bark, samt stammer av lav kvalitet eller små dimensjoner.
Disse restmaterialene kan utgjøre over 60 prosent av biomassen tilgjengelig etter hogst.

Det viktigste klimaarbeidet består i å redusere forbruket av fossilt karbon, kombinert med en effektiv utnyttelse av karbonet i det raske kretsløpet. Vi kan diskutere produksjonsmetoder, hvilke restprodukter som er best egnet, mengder og ambisjoner, men det er ingen grunn til å diskutere hvorvidt utnyttelse av restmaterialer fra skog til biodrivstoff er et godt klimatiltak eller ei, skriver Astrup og Bright i kronikken.

Les hele saken i DN (krever innlogging)